ABC rachunki bankowe

Przykład wiersza konfiguracyjnego z tabeli _jobs:

Przechwytywanie

Najważniejsze parametry konfiguracyjne:

  • OSTATNIOWYKONANO – data ostatniego poprawnego wykonania metody automatycznej
  • CYKLICZNOSC – interwał, co jaki uruchamiane jest automatyczne zadanie
  • CYKLICZNOSCTYPE – jednostka interwału czasowego
  • MAILPOWIADOMIENIE – adresy email, na które zostanie wysłane podsumowanie
  • CONECTIONSTRINGNAME – łańcuch połączeniowy do bazy danych
  • PARAMETRY:
    • ActiveServer – serwer na którym wykonuje się zadanie weryfikacji rachunków bankowych

Struktura tabeli przechowującej dane na temat rachunków bankowych:

Przechwytywanie

Przykładowe rekordy tabeli rachunki_bankowe:

Przechwytywanie
Kategorie: SSJOB