HelpDesk Synchro

Przykład wiersza konfiguracyjnego w tabeli _jobs:

Przechwytywanie

 

 

Najważniejsze parametry konfiguracyjne:

  • OSTATNIOWYKONANO – data ostatniego poprawnego wykonania metody automatycznej
  • CYKLICZNOSC – interwał, co jaki uruchamiane jest automatyczne zadanie
  • CYKLICZNOSCTYPE – jednostka interwału czasowego
  • MAILPOWIADOMIENIE – adresy email, na które zostaną wysłane powiadomienia
  • CONECTIONSTRINGNAME – łańcuch połączeniowy do bazy danych
  • PARAMETRY – nazwa konfiguracji z kolumny [CONF_NAME] z tabeli [dpeml_conf]

 

Struktura tabeli dpeml_conf:

Przechwytywanie

 

Przechwytywanie

 

Struktura tabeli dpeml_filters:

Przechwytywanie

 

 

Struktura tabeli dpeml_inbox:

Przechwytywanie

 

Przechwytywanie

 

Struktura tabeli dpeml_inbox_attach:

Przechwytywanie

Przechwytywanie

 

Struktura tabeli dpeml_notify:

Przechwytywanie

 

Przechwytywanie

 

Struktura tabeli dpeml_queue:

Przechwytywanie

 

Przechwytywanie

 

 

Struktura danych w tabeli _user_cfg:

Przechwytywanie

 

 

Powiadomienia mailowe wysyłane przez automatyczne zadanie:

 

Przechwytywanie

 

Kategorie: SSJOB