Struktura tabeli _sessionlog odpowiedzialnej za przechowywanie informacji o sesjach RDP

Przechwytywanie

Parametr w pliku SSJob.exe.config określający zapisywanie zdarzeń związanych z sesjami RDP w tabeli _sessionlog

Przechwytywanie

Wpisy w dzienniku zdarzeń systemu MS Wnindows

Przechwytywanie

 

Kategorie: SSJOB