Rozwiązania działające na platformie StudioSystem pozwalają na kilka metod związanych z autentykacją i autoryzacją użytkowników programu.

W zależności od potrzeb danego wdrożenia oprogramowanie może korzystać jednej z trzech metod związanych z logowaniem użytkowników do programu przez przeglądarkę internetową.

Logowanie zintegrowane z Windows

Ustawiamy w pliku web.config wartość parametru logowanie jako windows:

    <add key="logowanie" value="windows"/>

Do logowania system uruchamiać będzie transakcję Default.aspx

logowanie windows

Użytkownicy oraz hasła wynikają z użytkowników zdefiniowanych w systemie Windows Server lub mogą to być użytkownicy domenowi, jeżeli w danej organizacji działa serwer domeny. Nazwy użytkowników i hasła (polityka haseł) wynikają z ustawień w systemie operacyjnym serwera Windows, nie są zależne od aplikacji.


Logowanie za pomocą formularza SoftwareStudio

Ustawiamy w pliku web.config wartość parametru logowanie jako: forms.

    <add key="Logowanie" value="forms" />

Do logowania system uruchamiać będzie transakcję DefaultLogin.aspx

Aby serwer IIS pozwalał uruchamiać ten plik dla użytkownika bez uwierzytelnienia należy w pliku web.config nadać uprawnienia poprzez dodanie wpisu:

<location path="DefaultLogin.aspx">
 <system.web>
 <authorization>
 <allow users="*"/>
 </authorization>
 </system.web>
 </location>
logowanie forms

Metoda weryfikacji użytkownika

Domyślna konfiguracja polega na podaniu w polu nazwa login użytkownika. Definicja ta wynika z ustawienia parametru DL_SQLSELECT w tabeli _parametry (jeżeli nie ma parametru to jest to ustawienie domyślne).

Awizacja w magazynie

Zmieniając zapytanie możemy określić w jaki sposób program sprawdzi czy wprowadzona nazwa jest zgodna z zapisaną w bazie np.

SELECT top(1) USERNAME FROM _USERS WHERE USERNAME=@USERNAME OR MAIL=@USERNAME

oznacza że można podać nazwę użytkownika lub jego adres mailowy, zmienna @USERNAME to wartość jaką wprowadza użytkownik podczas logowania w okienku nazwa.

Definicja tła okna logowania

Domyślnie na stronie logowania do programu ładowany jest plik /Images/page-background.jpg

Jeżeli w danej instalacji chcemy, aby można było uruchamiać ten sam program z różnym tłem możemy skorzystać z parametru bgi (background image) w celu zdefiniowania jaki plik ma być tłem dla okna logowania. Przykładowo ustawiamy wywołanie programu z parametrem bgi=/Images/page-background_2014.jpg
Parametr ten można zakodować za pomocą base64 np.

YmdpPS9JbWFnZXMvcGFnZS1iYWNrZ3JvdW5kXzIwMTQuanBn

w takim wypadku uruchamiamy program z parametrem „b” w następujący sposób:

DefaultLogin.aspx?b=YmdpPS9JbWFnZXMvcGFnZS1iYWNrZ3JvdW5kXzIwMTQuanBn

W efekcie otrzymamy inne tło:

logowanie forms bgi

Logowanie za pomocą bazy aspnetdb

Metoda to poprzednie rozwiązania typu forms, przygotowane jest na bazie domyślnego rozwiązania proponowanego przez firmę Microsoft dla aplikacji ASP.net. Baza użytkowników jest wydzielona i musi być ustawiona w pliku web.config jako LocalSqlServer, np:

oraz ustawiamy w pliku web.config wartość parametru logowanie jako aspnetdb:

Do logowania system uruchamiać będzie transakcję Default.aspx


Personalizacja strony logowania

Obiekty na stronie

W celu dodania do strony logowania dodatkowych obiektów korzystamy z ustawień skorowidza prx=LOG

skorowidz log

Domyślnie skorowidz zawiera zdefiniowane dwa obiekty
– górny pasek z logo firmy
– dolny prawy róg z logo przeglądarek internetowych jakie wspierają platformę StudioSystem

skorowidz log grid
skorowidz log pic1
skorowidz log logo

Konfigurując program możemy wyłączyć domyślne obiekty i dodać dowolne własne i wg standardu CSS3 dowolnie je sformatować.

Podłączanie własnego stylu oraz skryptu

Program pozwala podłączyć własny indywidualny plik css, który formatować będzie stronę logowania. Ponadto możemy dodać plik js (javascript) aby za jego pomocą wprowadzić dowolne zmiany na stronie logowania. W celu wprowadzenia takich zmian prosimy skontaktować się osobą odpowiedzialną za wdrożenie systemu.