Instalacja i konfiguracja usługi SSJOB w systemie MS Windows

1.Umieszczamy zawartość folderu SSJOB w takiej lokalizacji, aby uniemożliwić usunięcie folderu przez przypadkowego użytkownika. Zalecana lokalizacja to C:\WINDOWS

Przechwytywanie

2. Aby zainstalować usługę w systemie MS Windows należy skorzystać z narzędzia InstallUtil dostępnego w ramach Frameworka w wersji 4.0. Przykładową składnie polecenia instalacyjnego przedstawia poniższy zrzut ekranu. Okno Command Prompt musi być uruchomione z prawami Administratora systemu MS Windows.

Przechwytywanie

 

3. W celu deinstalacji usługi SSJOB z systemu operacyjnego MS Windows podobnie jak w przypadku instalacji używamy narzędzia InstallUtil z dodatkowym parametrem –u. Okno Command Prompt także musi być uruchomione z prawami Administratora systemu MS Windows

Przechwytywanie

4. Aby sprawdzić, czy usługa poprawnie zainstalowała się w systemie MS Windows należy uruchomić aplet USŁUGI/SERVICES. Zainstalowana usługa SSJOB powinna być widoczna na liście usług systemu Windows.

Przechwytywanie

 

5. Wszystkie komunikaty kreowane przez usługę SSJOB umieszczane są w Dzienniku zdarzeń/Event Viewer systemu MS Windows. Korzystając z wbudowanych funkcji dziennika zdarzeń możemy odfiltrować interesujące nas powiadomienia.

Przechwytywanie

Przechwytywanie

 

 

 

 

 

Kategorie: SSJOB