System zarządzania magazynem

W magazynie wysokiego składowania oznaczenia miejsc składowania towarów (lokalizacje magazynowe) za pomocą etykiet z kodem kreskowym pozwala na wykorzystanie przenośnych skanerów (czytniki kodów kreskowych).

Miejsce regałowe muszą być oznakowane w sposób czytelny i jednoznaczny, aby magazynier obsługujący program miał możliwość łatwego i szybkiego potwierdzenia miejsca składowania i pobierania.

Program Studio Magazyn WMS.net pozwala na dowolne zaprojektowanie etykiety i drukowanie z poziomu kartoteki lokalizacji magazynowych (lokacje magazynowe).

Przykład uruchomienia i podglądu wydruku etykiety z kodem kreskowym miejsca składowania

etykieta miejsca składowania
etykieta miejsca składowania kod kreskowy

W zależności od przyjętej metodologii oznaczeń miejsc składowania można zmienić wygląd etykiety.

System zarządzania magazynem

Projektowanie etykiety

Projekt etykiety można zmienić lub stworzyć własny za pomocą bezpłatnego narzędzia Microsoft Report Builder 3.0

Powyżej prezentowana etykieta została utworzona na podstawie szablonu /WMS/knwms_nridwms

Z lewej strony chcemy wyświetlić pierwszy znak miejsca składowania, z prawej strony ostatni znak miejsca adresowego. Informacje mogą być pomocne przy szybkiej identyfikacji przez magazyniera kodu, gdzie pierwszy znak oznacza symbol regału, ostatni poziom.

etykieta miejsca składowania projekt report builder

Szablon tez pobiera wartość kodu kreskowego z identyfikatora miejsca składowania (knwms.nridwms). Można jednak zamiast kodowania identyfikatora wewnętrznego zapisać i kodować wartość bezpośrednią miejsca składowania czyli jawny ADRES.

Skąd się biorą kody kreskowe?

Kod kreskowy jest generowany automatycznie w momencie wywołania wydruku, jeżeli uruchamiając transakcję ustawiliśmy dodatkowo parametr ean=

Przykładowo uruchomienie wydruku zostało ustawione w następujący sposób:

rdlc/wydruk_refno.aspx?ean=knwms&typdok=WMS/knwms_nridwms&refno=

gdzie parametry oznaczają:

 • ean – podaje identyfikator słownika generowanaia kodów kreskowych (patrz niżej skorowidz EANG), w tym wypadku chcemy generować kody oznaczone jako knwms
 • typdok – wskazuje na plik raportu do uruchomienia, w tym wypadku w podfolderze WMS plik knwms_nridwms
 • refno – przekazuje identyfikator rekordu

Skorowidz EANG

Skorowidz ten definiuje w jaki sposób i skąd mają być generowane kody kreskowe zapisywane w bazie danych i w jakim formacie. Dane są zapisywane w postaci binarnej w tabeli dpean.

Skorowidz wymaga zdefiniowana następujących informacji:

 • TYP – oznacza rodzaj kodu kreskowego
  • EAN128 lub CODE128
  • EAN13
  • CODE39
  • 2OF5
 • TYP MIME – oznacza format pliku z kodem kreskowym
  • image/gif
  • image/jpeg
  • image/png
  • image/bmp
 • KOLUMNA(Y) – wskazuje jakie informacje mają być kodowane – nazwa kolumny lub suma kolumn np.
  • INDEKS – wartość z kolumny INDEKS
  • ADRES+NRSERII – wartość z kolumny indeks plus wartość kolumna NRSERII
 • ROZMIAR wskazuje wysokość/ szerokość generowanego kodu
 • TABELA – określa nazwę tabeli bazy SQL z której mają być odczytane dane do zakodowania
 • FILTROWANIE – określa nazwę kolumny w TABELI wg której ma być odszukany rekord

Drukowanie wielu etykiet

Poza drukowanie pojedynczych etykiet przy pierwszym oznaczaniu miejsc składowania można wykorzystać metodę grupowego drukowania za pomocą szablonu

należy uruchomić wydruk z szablonem  WMS/knwms_nridwms_multi

np.

/rdlc/wydruk_refno.aspx?typdok=WMS/knwms_nridwms_multi&view=1&refno=

W powyższy sposób wyświetlimy okno w którym możemy określić warunek jakie pozycje chcemy drukować (należy pamiętać aby wcześniej wygenerować kody kreskowe w bazie, patrz transakcja kody_kreskowe.aspx).

Wykorzystanie x_run

Wykorzystanie x_run dla wskazania miejsc składowania z automatycznym generowanie do pliku np. pdf wymaga zdefiniowania w skorowidzu RUN pozycji

WMS_KNWMS_ETY, która przekazuje parametr @ADRES

seryjne drukowanie etykiet

Po uruchomieniu transakcji x_run.aspx z parametrami

kod=WMS_KNWMS_ETY&run=../rdlc/wydruk_refno.aspx&params=ean|knwms$typdok|WMS/knwms_nridwms_multi$save|pdf&refno=

spowodujemy wyświetlenie okna, gdzie zgodnie z definicją skorowidza RUN mamy jedno pole tekstowe na wpisanie początku symbolu lokalizacji, np. wpiszemy 0. w efekcie drukować będziemy wszystkie miejsca składowania zaczynające się od ZERO KROPKA.

seryjne drukowanie etykiet wybór lokalizacji

Plik z etykietami zostanie utworzony i można go drukować – opcjonalnie podgląd na ekranie.

seryjne drukowanie etykiet podgląd pdf
Kategorie: WMS