Alternatywą dla transakcji x_tab.aspx, jest nowsza wersja j_tab.aspx, która tworzy domyślnie zakładki z lewej strony z ikonami.

Konfiguracja jest identyczna jak dla transakcji x_tab.aspx i może być używana zamiennie, tzn. odwołanie parametrów są takie same. Wystarczy zmienić nazwę transakcji i będzie działać nowa wersja.

W celu ładniejszej prezentacji danych transakcja j_tab.aspx pozwala zdefiniować ikony jakie mają być wyświetlane razem z tekstem.

Cechą charakterystyczną jest animowane przewijanie okien pomiędzy wybranymi zakładkami.

Przykład okna podglądu kartoteki wykorzystującej transakcje j_tab.aspx

j_tab

 

 

 

j_tab select

 

j_tab select view

j_tab j_uwagi

 

 

 

Parametry

Uruchamiając transakcję można podając parametry wpływać na zmianę wyglądu transakcji, zmieniając szerokość lewego panelu oraz rozmiar i wygląd przycisków zakładki.

Uruchamiając transakcję z parametrami np. grupa=TAB_KNASO_CRM&sswidth=100&style=height:80px;text-align:center;&refno=

ustalamy że:

  • sswith – określa w pikselach szerokość lewego panelu, jeżeli brak jest parametru to wartość domyślna wynosi 180
  • style – parametr pozwala przekazać dowolne polecenia formatujące przyciski zakładek. Przykładowo przekujemy w parametrze informacje o wysokości i położeniu tekstu.

Zmieniając parametry na:

grupa=TAB_KNASO_CRM&sswidth=180&style=height:40px;text-align:left;&refno=

 

spowodujemy inny sposób wyświetlania:

formatowanie j_tab