Usługi informatyczne

Bez względu na wybraną metodą nawigacji w programie, każda wersja wymaga zdefiniowanej listy tzw. MENU które będzie określać jakie transakcje użytkownik danej roli może uruchomić. To jest podstawowa konfiguracja uprawnień użytkownika, z czego może korzystać.

Wybór menu odbywa się przez wybór roli – kliknięcie na ikonę grupy. Pozycja menu MENU wyświetla pozycje: Grupy i Pozycje MENU dla wybranej roli.

Poprawną kolejnością jest dopisanie jako pierwszej grupy menu, następnie do grupy menu możemy dopisywać pozycje.

Usługi informatyczne

Budowanie MENU oparte jest na 2 grupach parametrów:

 • GRUPY – czyli określenia ogólnych grup przycisków lub zakładek.
 • POZYCJE MENU – czyli zbudowanie w ramach danej grupy listy poleceń uruchamiającej konkretną wybraną transakcję np. listę towarów, listę dokumentów, formularz dopisywania lub SUBMENU.

MENU GRUPY

menu_start_2

Dostępne polecenia POZYCJE:

 • Eksportowanie do Excela (dostępne w rozwijanej liście w lewym górnym rogu, pierwsze polecenie w pasku).
 • DODAJ – polecenie dodaje nową grupę menu.
 • EDYCJA – umożliwia edytowanie istniejącej grupy menu.
 • KOPIA – umożliwia skopiowanie istniejącej grupy  menu.
 • USUŃ – polecenie trawle usuwa zaznaczoną grupę menu.

Kolumny w tabeli grupy menu :

 • AKTYWNE – Checkbox, ustawienie określa aktywność grupy menu.
 • GRUPA – nadanie przynależności do grupy menu.
 • TEKST – wyświetlana nazwa grupy menu.
 • TRANSKACJA DO URUCHOMIENIA – podana transakcja, która zostanie uruchomiona po użyciu grupy menu.
 • PARAMETRY – parametry dla wybranej transakcji.
 • PRX – symbol składnika konfiguratora.
 • ROLA – symbol roli programowej.
 • SYSTEMOWE – Checkobox, ustawienie określa czy grupa menu jest systemową.
 • ID – numer identyfikacyjny

Polecenia :

DODAJ

Polecenie pozwala na dopisanie nowej grupy menu, w odróżnieniu od POZYCJI MENU, żadne pole w formularzu dopisania MENU GRUPY nie jest wymagane. Formularz dopisania MENU GRUPY jest taki sam jak formularz przy dopisaniu POZYCJI MENU.

Różnica polega na tym, że w przypadku pozycji menu wykorzystujemy istniejącą już grupę przez wybieranie za pomocą skorowidza, natomiast w przypadku menu grupy poleceniem dodaj tworzymy nową grupę,

grupy_menu_dodaj

EDYCJA

Polecenie EDYCJA, po zaznaczeniu danego wiersza wyświetla formularz taki sam jak przy poleceniu DODAJ, który umożliwia wprowadzenie zmian w istniejącej już menu grupy.


KOPIA

Polecenie KOPIA umożliwia skopiowanie istniejącej już menu grupy wraz z ustawieniami zaznaczonego wiersza. Zmiany w skopiowanej grupy można wprowadzić za pomocą polecenia EDYCJA.


USUŃ

Polecenie trawle usuwa z bazy zaznaczoną menu grupy.

POZYCJE MENU

Menu_start_1


Dostępne polecenia POZYCJE:

 • Eksportowanie do Excela (dostępne w rozwijanej liście w lewym górnym rogu, pierwsze polecenie w pasku).
 • DODAJ – polecenie dodaje nową pozycję menu.
 • EDYCJA – umożliwia edytowanie istniejącej już pozycji menu.
 • KOPIA – umożliwia skopiowanie istniejącej już pozycji menu.
 • USUŃ – polecenie trawle usuwa zaznaczoną pozycję menu.

Kolumny w tabeli pozycje menu :

 • AKTYWNE – Checkbox, ustawienie określa aktywność pozycji menu.
 • GRUPA – nadanie przynależności do grupy menu.
 • TEKST – wyświetlana nazwa pozycji menu.
 • TRANSKACJA DO URUCHOMIENIA – podana transakcja, która zostanie uruchomiona po użyciu pozycji menu.
 • PARAMETRY – parametry dla wybranej transakcji.
 • PRX – symbol składnika konfiguratora
 • ROLA – symbol roli programowej
 • SYSTEMOWE – Checkobox, ustawienie określa czy pozycja menu jest systemową.
 • ID – numer identyfikacyjny

Polecenia:

DODAJ

Za pomocą polecenia DODAJ w nowym oknie wyświetlany jest formularz dopisania pozycji menu składający się z jednej zakładki. Pola, których opis jest pogrubiony są polami wymaganymi by dokonać zapisu pozycji menu.

pozycje_menu_dodaj

Formularz dopisania składa się z następujących pól:

 • AKTYWNE – Checkbox, domyślnie ustawiony na Tak. Określa czy pozycja menu jest aktywna.
 • KOLEJNOSĆ – pole liczbowe, ustawia kolejność wyświetlania pozycji menu.
 • ROLA – symbol roli programowej, pole obsługiwane przez skorowidz.
 • GRUPA  – nadanie przynależności do grupy menu,, pole obsługiwane przez skorowidz.
 • NAME – kod pozycji menu, wartość powinna być niepowtarzalna w ramach roli programowej.
 • TESKT – wyświetlana nazwa pozycji menu.
 • OPIS DODATKOWY – opis wyświetlany jak tooltip.
 • TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA – pole obsługiwane przez skorowidz, by rozpocząć wyszukiwanie transkacji należy wprowadzić dwa znaki.
 • PARAMETRY TRANSAKCJI – parametry dla wybranej transakcji.
 • OBRAZEK 16 – ścieżka dostępu do grafiki, która będzie wyświetlana jako ikona pozycji menu.
 • OBRAZEK 32 – ścieżka dostępu do grafiki, która będzie wyświetlana jako ikona pozycji menu.
 • OBRAZEK FRAMEWORK – ikona wyświetlana w wersji programu framework
 • IKONA TRANSAKCJI –
 • TŁO TRANSAKCJI –
 • SYSTEMOWE – Checkbox, ustawia czy pozycja menu jest systemowa.

EDYCJA

Polecenie EDYCJA, po zaznaczeniu danego wiersza wyświetla formularz taki sam jak przy poleceniu DODAJ, który umożliwia wprowadzenie zmian w istniejącej już pozycji menu.


KOPIA

Polecenie KOPIA umożliwia skopiowanie istniejącej już pozycji menu wraz z ustawieniami zaznaczonej pozycji. Zmiany w skopiowanej pozycji można wprowadzić za pomocą polecenia EDYCJA.


USUŃ

Polecenie trawle usuwa z bazy zaznaczoną pozycję menu.