Transakcja j_insert_update wykorzystywana jest zarówno do dopisywania jak i edycji danych w bazie systemu platformy StudioSystem. W celu ułatwienia użytkownikowi korzystanie z formularza możemy w konfiguracji dodać dowolny tytuł formularza. Tytuł może być to stały tekst opisujący konkretny formularz lub może zawierać odwołania do danych z bazy.

Producent systemów informatycznych

Tytuł dopisujemy w konfiguracji w polu TYTUŁ

tytuł
tytuł-konfiguracja

np.

W efekcie przy uruchomieniu transakcji j_insert_update w prawym górnym rogu wyświetlona zostanie ikona wskazująca czy transakcja jest w trybie dopisywania nowych danych (insert) czy aktualizacji (update). Producent systemów informatycznych.

Przykład tytułu

Tytuł prosty

Tytuł prosty zawiera wyłącznie dowolny tekst opisujący dany formularz np.

Kartoteka asortymentowa

Tytuł z odczytem danych

Tytuł może zawierać odwołanie do danych z bazy np.

Asortyment [@INDEKS] [@NAZWAAS]

Formularz w trybie INSERT

tytuł-insert

Formularz w trybie UPDATE

tytuł-update-no-style

Zasada działania

W trybie INSERT nie są wyświetlane dane dotyczące danej kartoteki, jest samo słowo Asortyment. W przypadku działania w trybie UPDATE dla danej kartoteki są odczytywane dane i podstawiane w miejsce zmiennych.

Odczyt danych

możemy zastosować dowołanie do dowolnych kolumny danych z tabeli (widoku), który mamy dostępny w danej transakcji. W naszym przykładzie dane dotyczą tabeli KNASO, więc możemy wyświetlić dowolne dane z tej tabeli (kartoteki towarowej).

Formatowanie

Wyświetlane informacje mogą być stylowane za pomocą obiektów HTML np. div, span oraz formatowania wg CSS3.

Przykład 1

Przykładowo zmienimy tytuł na:

Asortyment <b>[@INDEKS]</b> [@NAZWAAS]

dzięki czemu wartość odczytana z kolumny INDEKS zostanie wyświetlona jako pogrubiona

tytuł-update-style-1

Przykład 2

Ustawiamy tytuł

Indeks: <span style=’color:blue; font-size:20px’>[@INDEKS]</span> Nazwa: [@NAZWAAS]

otrzymujemy

tytuł-update-style-2