Software House

Moduł administratora, sekcja POMOC zawiera dostęp do transakcji pozwalającej na konwertowanie tekstów (string) na zakodowane base64 i odwrotnie, warotści zakodowane base64 na jawny tekst.

base64

Software House

Program automatycznie sprawdza czy wprowadzona wartość jest zakodowana base64, jeżeli TAK to dokonuje konwersji na jawny tekst, jeżeli nie to dokonuje konwersji ze string na base64string.

string to base64

lub odwrotnie z base64string na zwykły string

base64string to string