Transakcja DefaultKomunikat.aspx przeznaczona jest do uruchamiania innych transakcji ukrywając przed użytkownikiem lub robotami skanującymi internet prawdziwy docelowy adres i parametry uruchamianej transakcji.

W celu ukrywania danych wykorzystywana jest dekrypcja za pomocą Base64,

 

Parametry

b

Parametr b przekazuje zakodowaną za pomocą base64 wartość, czyli nazwę transakcji wraz z parametrami. Przekazanie parametru b gdzie wartość jest zakdoowana za pomocą base64 np.

https://studiosystemdemo.softwarestudio.com.pl/DefaultKomunikat.aspx?b=cm9sZV9wcm94eS9EZWZhdWx0SnFzLmFzcHg/a29kPUpRU19QUk9YWV9STUEma2V5PTE2NDZBOUM4LTQ1NUYtNEYwNS1BMDg4LTQ5NjQyQjRCQzQzNw==

Transakcja

Parametr transakcja przekazuje w sposób jawny wartość, pozwala na testowanie działania