Tworzenie i edytowania ankiet

Transakcja umożliwia projektowanie formularzy nowych ankiet, oraz edytowanie już istniejących.

  • Aby dodać nową ankietę kliknij:
Ankiety+
  • Znajdziesz się w oknie do zarządzania ankietami:
okno_zarzadzania
dopisz_ankiete
uruchomienie kreatora do tworzenia nowej ankiety
edycja utworzonej wcześniej ankiety
wypełnienie ankiety w trybie pokazującym wszystkie pytania i sekcje
wypełnienie ankiety w trybie pokazującym jedną sekcję na raz
wypelnij_3
wypełnienie ankiety w trybie pokazującym jedno pytanie na raz
  • Przejdź do kreatora nowej ankiety, klikając w:
dopisz_ankiete

W tym oknie możesz wpisać nazwę ankiety oraz jej opis.

projektuj
  • Kliknij „Projektuj ankietę”

Zostałeś przeniesiony do kolejnego okna w którym możesz stworzyć nowe pytania oraz sekcje, w których się będą one znajdowały. Lub edytować istniejącą już ankietę.

opis_okna

Dla każdego pytania można ustawić dowolny typ odpowiedzi z listy:

odpowiedzi

Oraz możliwość dodania komentarza do odpowiedzi:

komentarz

A także ustawienie czy dane pytanie jest obowiązkowe czy też nie:

wymagane
  • Aby opublikować ankietę po jej utworzeniu kliknij „Publikuj ankietę”
publikuj
  • Aby edytować stworzoną wcześniej ankietę zaznacz ją na liście, a potem kliknij „Edytuj ankietę”.
edytuj_ankiete

Zostaniesz z powrotem skierowany do okna:

projektuj

Gdzie klikając w „Projektu ankietę” ponownie otworzy się okno tworzenia/edycji ankiety.

Awizacja w magazynie

Kategorie: Transakcje