Tworzenie i edytowania ankiet

Transakcja umożliwia projektowanie formularzy nowych ankiet, oraz edytowanie już istniejących.

  • Aby dodać nową ankietę kliknij:

Ankiety+

  • Znajdziesz się w oknie do zarządzania ankietami:

okno_zarzadzania

 

dopisz_ankiete

uruchomienie kreatora do tworzenia nowej ankiety

 

edycja utworzonej wcześniej ankiety

 

wypełnienie ankiety w trybie pokazującym wszystkie pytania i sekcje

 

wypełnienie ankiety w trybie pokazującym jedną sekcję na raz

 

wypelnij_3

wypełnienie ankiety w trybie pokazującym jedno pytanie na raz

 

  • Przejdź do kreatora nowej ankiety, klikając w:

dopisz_ankiete

 

W tym oknie możesz wpisać nazwę ankiety oraz jej opis.

projektuj

  • Kliknij „Projektuj ankietę”

Zostałeś przeniesiony do kolejnego okna w którym możesz stworzyć nowe pytania oraz sekcje, w których się będą one znajdowały. Lub edytować istniejącą już ankietę.

opis_okna

 

Dla każdego pytania można ustawić dowolny typ odpowiedzi z listy:

odpowiedzi

Oraz możliwość dodania komentarza do odpowiedzi:

komentarz

 

A także ustawienie czy dane pytanie jest obowiązkowe czy też nie:

wymagane

 

 

  • Aby opublikować ankietę po jej utworzeniu kliknij „Publikuj ankietę”

publikuj

 

  • Aby edytować stworzoną wcześniej ankietę zaznacz ją na liście, a potem kliknij „Edytuj ankietę”.

edytuj_ankiete

 

Zostaniesz z powrotem skierowany do okna:

projektuj

Gdzie klikając w „Projektu ankietę” ponownie otworzy się okno tworzenia/edycji ankiety.

Kategorie: Transakcje