Kierowca odpowiedzialny jest za dostarczenie/odebranie ładunku na/z miejsca wskazanego przez zleceniodawcę. Po wykonanej usłudze następuje podpisanie dokumentów potwierdzających odebranie/dostarczenie towarów. Kierowca dostarcza odbiorcy dokumentację transportową. Kierowca po dostarczeniu/odebraniu towaru na/ze wskazane miejsce przekazuję zleceniodawcy informację o zrealizowaniu zlecenia.

Awizacja kierowcy

Klient zwykle oczekuje, aby Transport rezerwacja czasu dostawy były realizowane wg jego potrzeb. Specjaliści ds. analiz i raportów zajmują się gromadzeniem, analizowaniem oraz przetwarzaniem informacji. Celem ich pracy jest utworzenie raportów mających na celu kontrolę jakości świadczonych usług transportowych. Jednym z ważnych elementów jaki kontrolują są czasy dostawy. Weryfikują oni odchylenia faktycznych czasów z planowanymi – awizowanymi.

Transport wykorzystuje rezerwacje czasu dostawy do magazynu, jako podstawę potwierdzenia realizacji zlecenia zgodnie z zamówieniem klienta. Cała dokumentacja z wykonanego zlecenia przekazywana jest do archiwum i na życzenie udostępniana w formie elektronicznej przez system B2B.

awizacje.softwarestudio.com.pl/wp-content/uploads/2019/06/awizowanie-dostaw.jpg” alt=”Awizacja-kierowcy” class=”wp-image-265″/>

AWIZACJA KIEROWCY, transport rezerwacja czasu dostawy

Transport rezerwacja czasu dostawy

Kierowca odpowiedzialny jest za dostarczenie/odebranie ładunku na/z miejsca wskazanego przez zleceniodawcę. Po wykonanej usłudze następuje podpisanie dokumentów potwierdzających odebranie/dostarczenie towarów. Kierowca dostarcza odbiorcy dokumentację transportową. Kierowca po dostarczeniu/odebraniu towaru na/ze wskazane miejsce przekazuję zleceniodawcy informację o zrealizowaniu zlecenia. Transport wykorzystuje rezerwacje czasu dostawy do magazynu, jako podstawę potwierdzenia realizacji zlecenia zgodnie z zamówieniem klienta. Cała dokumentacja z wykonanego zlecenia przekazywana jest do archiwum i na życzenie udostępniana w formie elektronicznej przez system B2B.

Transport rezerwacja czasu dostawy
Transport rezerwacja czasu dostawy
Aplikacja okna czasowe

Harmonogram dostaw

W ostatnich latach zauważa się rozwój przedsiębiorstw zajmujących się transportem tradycyjnym i ponadgabarytowym. Zwiększenie ilości transportów wprowadza nowe wymagania, prowadzenie harmonogramu dostaw. Problemy w komunikowaniu występują zwłaszcza w momencie rozpoczęcia sezonu, gdy projekty zaczynają być realizowane. Najczęściej koordynacją procesów transportowych zajmuje się kierownik. Ze względu na opóźnienia transportu w przypadku awarii, dobrym rozwiązaniem mogłoby być wdrożenie systemu typu: harmonogram dostaw. Harmonogram dostaw, czyli dokument zawierający wymagane i/lub uzgodnione wielkości i terminy dostaw w określonym przedziale czasu.

Harmonogram dostaw
Harmonogram dostaw

Procesy planowania i organizacja, czyli logistyka, odgrywają wielką rolę we współczesnej gospodarce europejskiej. Ewidentnie widać po organizowanych kilka razy w roku w każdym kraju targach logistyki i transportu. Szczególną rolę odgrywa tu gospodarka niemiecka. Niemieckie przedsiębiorstwa są szczególnie wymagające i oczekują, aby harmonogram pracy magazynu był zawsze przestrzegany. W logistyce zakładowej szczególnie ważną rolę odgrywa sprawny i dobrze funkcjonujący system zarządzania oknami czasowymi.

Harmonogram pracy magazynu
Harmonogram pracy magazynu
Booking Window
Booking Window
Platforma okna czasowe

Transport awizacje

Specjalista ds. Koordynacji załadunku/przeładunku z działu zaopatrzenia przegląda całą dokumentacje przewozu. Bacznie czuwa nad całym procesem załadunku/przeładunku i przewozu towarów, który wykonywany jest przez magazyniera i kierowcę wózka widłowego. Wychwytuje ewentualne niedociągnięcia i wprowadza udoskonalenia. Pakowacze zajmują się pakowaniem oraz zabezpieczeniem ładunku by nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu bądź manipulacji. Pakowanie materiałów/towarów następuje bezpośrednio przed załadowaniem towarów na samochód dostawczy.

Transport awizacje
Transport awizacje

Kierowca odpowiedzialny jest za dostarczenie/odebranie ładunku na/z miejsca wskazanego przez zleceniodawcę. Po wykonanej usłudze następuje podpisanie dokumentów potwierdzających odebranie/dostarczenie towarów. Kierowca dostarcza odbiorcy dokumentację transportową. Kierowca po dostarczeniu/odebraniu towaru na/ze wskazane miejsce przekazuję zleceniodawcy informację o zrealizowaniu zlecenia. Transport wykorzystuje rezerwacje czasu dostawy do magazynu, jako podstawę potwierdzenia realizacji zlecenia zgodnie z zamówieniem klienta. Cała dokumentacja z wykonanego zlecenia przekazywana jest do archiwum i na życzenie udostępniana w formie elektronicznej przez system B2B.

Transport rezerwacja czasu dostawy
Transport rezerwacja czasu dostawy

W celu zapobiegania kosztów postoju pojazdów na parkingu oprogramowanie reaguje poprzez automatyczną dyspozycję kolejkowania. Auto, które przyjechało za wcześnie zostanie umieszczone w kolejce oczekiwania. W pierwszej wolnej chwili zostanie skierowane do wjazdu na teren zakładu. W takiej sytuacji jego rzeczywiste okno awizacyjne zostaje oddane innemu zaawizowanemu pojazdowi. Dynamicznie zmienia się wówczas kolejka do magazynu.

System kolejkowy wjazdów na teren zakładu
System kolejkowy wjazdów na teren zakładu

AWIZACJA KIEROWCY, transport rezerwacja czasu dostawy

Platforma YMS

Okno czasowe YMS

Okno czasowe w logistyce służy do obsługi punktu prac magazynowych, w których kończą się prace działu logistyki, a rozpoczynają bezpośrednie działania magazynu. W tym miejscu również spotykają się kontrahenci i producenci. Dzięki zaangażowaniu w proces tak wielu działów, okno czasowe ma za zadanie awizować transport w taki sposób, aby określić konkretne ramy czasowe dla danego zlecenia. Dzięki temu w sposób zorganizowany przebiegają załadunki oraz rozładunki na terenie magazynu. Okno czasowe pozwala w ten sposób uniknąć powstawania wąskich gardeł oraz stratnych dla zakładu przestojów. Awizacja kierowcy SoftwareStudio.

System do awizacji

Awizacja kierowcy SoftwareStudio

Awizacja kierowcy w systemie SoftwareStudio przyśpiesza i ułatwia pracę ochronie zakładu. Pracownik na bramie szybko dokonuje weryfikacji podstawiających się samochodów. Identyfikacja kierowcy może odbywać się automatycznie na podstawie tablicy rejestracyjnej auta, telefonu kierowy. Na telefonie może być wyświetlony jednorazowy unikalny kod – numer referencyjny w postaci kodu paskowego lub QRCode. Kierowca na podstawie awizacji może mieć do niej dostęp za pomocą aplikacji dostępnej na telefony z systemem Android.

Zarządzanie awizacjami

Transport rezerwacja czasu dostawy

Kierowca odpowiedzialny jest za dostarczenie/odebranie ładunku na/z miejsca wskazanego przez zleceniodawcę. Po wykonanej usłudze następuje podpisanie dokumentów potwierdzających odebranie/dostarczenie towarów. Kierowca dostarcza odbiorcy dokumentację transportową. Kierowca po dostarczeniu/odebraniu towaru na/ze wskazane miejsce przekazuję zleceniodawcy informację o zrealizowaniu zlecenia. Transport wykorzystuje rezerwacje czasu dostawy do magazynu, jako podstawę potwierdzenia realizacji zlecenia zgodnie z zamówieniem klienta. Cała dokumentacja z wykonanego zlecenia przekazywana jest do archiwum i na życzenie udostępniana w formie elektronicznej przez system B2B.

TRANSPORT REZERWACJA CZASU DOSTAWY, awizacja kierowcy.

 • Klient zwykle oczekuje, aby transport rezerwacja czasu dostawy były realizowane wg jego potrzeb;
 • Specjaliści ds;
 • analiz i raportów zajmują się gromadzeniem, analizowaniem oraz przetwarzaniem informacji;
 • Celem ich pracy jest utworzenie raportów mających na celu kontrolę jakości świadczonych usług transportowych;
 • Jednym z ważnych elementów jaki kontrolują są czasy dostawy;
 • Weryfikują oni odchylenia faktycznych czasów z planowanymi – awizowanymi;
 • Kierowca odpowiedzialny jest za dostarczenie/odebranie ładunku na/z miejsca wskazanego przez zleceniodawcę;
 • Po wykonanej usłudze następuje podpisanie dokumentów potwierdzających odebranie/dostarczenie towarów;
 • Kierowca dostarcza odbiorcy dokumentację transportową;
 • Kierowca po dostarczeniu/odebraniu towaru na/ze wskazane miejsce przekazuję zleceniodawcy informację o zrealizowaniu zlecenia;
 • Transport wykorzystuje rezerwacje czasu dostawy do magazynu, jako podstawę potwierdzenia realizacji zlecenia zgodnie z zamówieniem klienta;
 • Cała dokumentacja z wykonanego zlecenia przekazywana jest do archiwum i na życzenie udostępniana w formie elektronicznej przez system B2B;
Kategorie: YMS