Transakcja umożliwiająca projektowanie formularzy ankiet.

Parametry

refno

Parametr refno przyjmuje wartość klucza nagłówka ankiety (ankiety_n.REFNO). Służy on wczytaniu projektu formularza.

return

Za pomocą parametru return można zdefiniować transakcję na jaką nastąpi przekierowanie po naciśnięciu przycisku „Publikuj ankietę”. W przypadku wywołania transakcji w oknie, aby zamknąć okno, jako wartość parametru, należy podać „return=ZamknijOkno”.

Przykłady uruchomienia

nowy formularz

../role_ank/dodaj_ankiete.aspx?return=ZamknijOkno

edycja istniejącego formularza

../role_ank/dodaj_ankiete.aspx?return=ZamknijOkno&refno=12345

Zapis

Zapis projektu formularza następuje do 4 tabel:

  • ankiety_n – nagłówek ankiety – tabela zawiera unikalny identyfikator wiersza REFNO
  • ankiety_k – sekcje (kartoteki) – sekcje dopisywane są do nagłówka ankiety –  tabela zawiera unikalny identyfikator wiersza REFNO oraz wskaźnik na nagłówek (REFNO_N)
  • ankiety_p – pytania – pytanie dopisywane są w ramach danej sekcji ankiety –  tabela zawiera unikalny identyfikator wiersza REFNO, wskaźnik na nagłówek (REFNO_N) oraz wskaźnik na sekcję (REFNO_K)
  • ankiety_o – odpowiedzi – odpowiedzi dopisywane są do danego pytania –  tabela zawiera unikalny identyfikator wiersza REFNO, wskaźnik na nagłówek (REFNO_N), wskaźnik na sekcję (REFNO_K) oraz wskaźnik na pytanie (REFNO_P)

Nowo dodane rekordy zapisują się, z ACH=0. Za pomocą przycisku „Publikuj ankietę” zmieniamy, we wszystkich powyżej wymienionych tabelach, ACH na 1.

Galeria

dodaj_ankiete_1
dodaj_ankiete_2
dodaj_ankiete_3
dodaj_ankiete_4
dodaj_ankiete_5
dodaj_ankiete_6

Oprogramowanie awizacyjne

Kategorie: Transakcje