Program StudioSystem pozwala tworzyć (definiować) dowolne grupy obiektów (paczki) i użytkowników mających uprawniania dostępu do nich. Elastyczne rozwiązanie pozwala przypisywać pozycje i użytkowników wg obiektów (czyli tabel zdefiniowanych z skorowidzu TABLS).

 

Przykład dodawania

Pierwsza zakładka definiujemy dane podstawowe grupy (paczki danych).

Dodawanie-grupy

KOD GRUPY – unikalny kod dowolnie nadawany przez użytkownika programu, pozwala identyfikować daną grupę. Maksymalnie 20 znaków.

TYTUŁ – dowolny krótki opis danej grupy , maksymalnie 100 znaków.

ROLA – wybór roli użytkowników, którzy będą mogli korzystać z danej grupy.

OBIEKT – Wybór do jakiego obiektu będzie powiązanie grup. Lista obiektów definiowana jest za pomocą skorowidza TABLS

KOD PRX – domyślnie kod PRX ma wartość GRU, pole można wykorzystać, gdy istnieje konieczność podziału grup na dodatkowe kategorie.

UWAGI – dowolny opis danej grupy.

AKTYWNE – oznaczenie czy dana grupa jest aktywna, domyślnie TAK

Po kliknięciu na przycisk DALEJ, pojawiają się dodatkowo zakładki:

  • druga – jej nazwa wynika z wybranego rodzaju obiektu, nazwa kopiowane jest ze skorowidza TABLS, skoro wybrałem obiekt typu KNKON Kontrahenci to nazwa zakładki to „Kontrahenci”. Zakładka służy do przeglądania i dodawania obiektów danej grupy (paczki)
  • Trzecia zakładka to lista użytkowników powiązanych z daną grupą (paczką)

Dodawanie-grupy-obiekt-kontrahent

Wybór polecenie Dodaj nowy, wyświetla się formularz dodawania nowego obiektu

grupy-obiekt-kontrahent-insert

Wymagane jest wybranie z listy pozycję obiektu, można także określić termin do kiedy dana pozycja będzie należeć do grupy (paczki), brak wyboru terminu oznacza że dana pozycje będzie w grupie bezterminowo. Ponadto można do każdej pozycji dodać dowolny opis – uwagi.

Formularz dodawania użytkowników:

grupy-obiekt-użytkownik-insert

Wybieramy z listy użytkownika, którego chcemy dodać do grupy, lista zwiera wyłącznie użytkowników aktywnych oraz eliminuje tych, którzy już zostali wcześniej dodani do grupy. Możemy określić termin, czyli datę do kiedy dany użytkownik będzie w danej grupie. Pole uwagi pozwala wpisać dowolny komentarz.

 

Kategorie: StudioSystem