system zarządzania

_code_sql

Wykonywanie zapytań do bazy danych za pomocą skryptów JS lub jako wyniki podstawione dla kontrolki typu COMBO (WebCombo oraz WebComboFly) wymaga zdefiniowania zapytań po stronie bazy danych w tabeli _code_sql. Z poziomu modułu konfiguracja program udostępnia opcje przeglądania, edycji i dopisywania kodów zapytań.

(więcej…)
SQL_sp_execute

SQL_execute_sp

Program do awizacji dostaw

Transakcja SQL_execute_sp pozwala na uruchamianie dowolnej procedury składowanej w bazie SQL i przekazanie do niej parametrów. Wykorzystanie transakcji i jej zastosowanie zależy od przygotowanych procedur składowanych.

Możemy uruchamiać procedury składowane z domyślnej bazy danych (ROOT) lub dowolnie wskazanej (CUSTOM), dzięki czemu wdrożeniowiec lub programista może przygotować spersonalizowane rozwiązania i działania na bazie danych.

(więcej…)