showdatafromsql.aspx

Prezentowanie danych zapisanych w bazie SQL 

 Parametry

Transakcja wymaga podania parametrów za pomocą, których program odczyta dane z bazy SQL i wyświetli na formularzu.

tabela

Wskazuje na nazwę tabeli z której mają być pobrane dane

kolumna

Wskazuje na nazwę kolumny w tabeli

where

Przekazuje warunek filtrowania, który pozwala zidentyfikować wiersz w tabeli.

Przykład uruchomienia

 

role_sys/showdatafromsql.aspx?tabela=dpdok&kolumna=uwagi&where=refno=

W połączeniu z poleceniem javascrit wyświetlającym okno z danymi

onclick="JqxiFrame(''Raport'', ''../role_sys/showdatafromsql.aspx?tabela=dpdok&kolumna=uwagi&where=refno='+upper(refno)+' '')"