insert_update pozycje

j_insert_update – zaawansowane programowanie – pozycje dokumentu

Standardowe wykorzystanie transakcji j_insert_update.aspx ogranicza się do dopisywania i edycji pojedyńczych rekordów – najczęściej zapisów kartotekowych. Pojedynczy zapis to taki, który zawiera unikalny identyfikator pozycji i jest w tabeli zapisy jeden raz np. NRIDASN to unikalny identyfikator wiersza tabeli KNASO.

Artykuł opisuje jak za pomocą JQuery możemy przekonfigurować transakcję j_insert_update.aspx, aby móc stworzyć transakcję pozwalajacą na dopisywanie wielu rekordów jako pozycję dokumentu.

Uwaga: opis dla osób zaawansowanych w programowaniu JQuery + StudioSystem, zakładam że znane są poprzednie artykuły dotyczące zaawansowanego programowania transakcji j_insert_update.aspx w tym dodawania własnego pliku js i wskazywania funkcji.

(więcej…)

insert_update show hide

j_insert_update – zaawansowane programowanie – ukrywanie i pokazywanie obiektów

Pewne pola na formularzu transakcji j_insert_update.aspx mogą wymagać pokazywania lub ukrywania w zależności od interakcji z użytkownikiem. W ramach wdrożenia może istnieć potrzeba, aby pewne pola były niewidoczne do czasu, aż użytkownik nie dokona określonego wyboru. Artykuł opisuje przykłady jak sterować zdarzeniami ukrywać i pokazywać obiekty na formularzu.

(więcej…)