parametr scriptonload

j_insert_update – zaawansowane programowanie cz. druga

Programowanie transakcji j_insert_update za pomocą javascript pozwala na sterowanie zachowaniem i wykonywaniem dowolnych dodatkowych zadań, dzięki napisaniu własnych skryptów i ich dołączaniem do transakcji. Dołączony plik *.js zawierający zestaw funkcji pozwala na ich selektywne uruchamianie w zależności od zdarzenia. Są jednak pewne zadania, które programista chciałby (albo zmuszony jest) uruchamiać natychmiast przy ładowaniu (tworzeniu) strony lub zaraz po jej zakończeniu, gdy strona jest gotowa do wyświetlenia w oknie przeglądarki.

Niniejszy artykuł opisuje możliwości konfiguracji i zastosowania automatycznie uruchamianych funkcji przy zdarzeniach OnLoad (przy ładowaniu strony) i OnReady (po zakończeniu ładowania i zgłoszenia gotowości do jej wyświetlenia, załadowaniu wszystkich obiektów na stronie).

(więcej…)

parametr script

j_insert_update – zaawansowane programowanie

Transakcja j_insert_update to niezwykle elastyczne rozwiązanie pozwalające na manipulowanie danymi do zapisu i aktualizacji danych w bazie SQL Server. Konfigurując szablon można swobodnie zaprojektować co i w jaki sposób chcemy zapisywać. Niniejsza dokumentacja poszerza opis funkcjonalny transakcji j_insert_update o dodatkowe możliwości programowania w java script dowolnych funkcji i ich uruchamianie w określonych sytuacjach (zdarzeniach).

Opis dedykowany jest dla zaawansowanych wdrożeniowców – programistów – wymagana podstawowa znajomość programowania w java script + JQuery.

(więcej…)

konfiguracja menu

Konfiguracja MENU

Usługi programistyczne

Bez względu na wybraną metodą nawigacji w programie, każda wersja wymaga zdefiniowanej listy tzw. MENU które będzie określać jakie transakcje użytkownik danej roli może uruchomić. To jest podstawowa konfiguracja uprawnień użytkownika, z czego może korzystać.

(więcej…)
konfiguracja widoki SQL

Widoki SQL

Usługi programistyczne

Pierwsza sekcja modułu KONFIGURACJA zawiera zdefiniowane grupy widoków SQL (zapytań do bazy i konfiguracji zestawień, za pomocą których wyniki są prezentowane).
W programie dane prezentowane w tabelach są pobierane dzięki konfiguracji widoków SQL. Konfiguracja tabeli widoków polega na odpowiednim ustawieniu danych w kolumnach

(więcej…)