Transakcja j_insert_update może dzięki ustawieniom skorowidza RVZN wykonywać automatycznie zapis zmian na formularzu w bazie w postaci historii zmian, któe można przeglądać na zasadzie rewizji.

Ustawiając w skorowidzu RVZN dla danej rodzaju rewizji parametr DOMYŚLNE na tak, spowodujemy, że program przed zapisem zmian w formularzu poprosi o podanie powodów wprowadzania zmian danych. Informacja tak będzie zapisana w rewizji dla każdego zmienionego pola w bazie.

System awizacji

Przykładowo, w kartotece kontrahentów (tabela KNKON) ustawiliśmy w skorowidzu RVZN parametr rewizji z pytaniem

Rewizja
Rewizja

W efekcie formularz wygląda standardowo

Jednak przy próbie zapisu pojawia się okno z prośbą o podanie przyczyny wprowadzenia zmian w kartotece.

Rewizja