jqxtooltip konfiguracja

j_insert_update – zaawansowane programowanie – dynamiczne podpowiedzi

Wprowadzając dane na formularzu użytkownik ma zwykle ustawiony opis wyświetlany po lewej stronie kontrolki (caption), czyli podpowiedź co należy w danym miejscu wpisać, wybrać itp.

Krótki opis może być niewystarczający, można co prawda stosować placeholder jako zawartość kontrolki typu input do podpowiedzi, gdy kontrolka jest pusta – brak danych, jednak można zastosować tooltip do wyświetlania ładnej podpowiedzi przy określonym zdarzeniu.

(więcej…)