Skorowidze w programie zostały podzielone na sekcje w celu łatwiejszej identyfikacji do czego skorowidze są wykorzystywane.

Wyszukiwanie właściwego skorowidza – wystarczy w polu wyszukiwania wpisać litery poszukiwanej frazy aby ograniczyć listę do pozycji obejmujących wpisane litery np. wpisując frazę maga otrzymamy listę słowników które zawierają nazwę lub grupę z fragmentem maga :

skorowidze

skorowidze szukaj magazyn

W celu dopisania nowej pozycji skorowidza należy kliknąć na wiersz dopisania z wyświetlonym komunikatem: Kliknij aby dodać nowy wiersz

Pola wiersza dopisania edytowane są przez kliknięcie. Pozycja skorowidza zostaje dopisana przez użycie kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Pozycja skorowidza jest aktywna po zaznaczeniu pola wyboru w kolumnie AKTYWNE. Zaznaczenie w polu jest zapisywane i usuwane przez kliknięcie pola wyboru.

Pole DOMYŚLNE w skorowidzach znajduje odwołanie do formularzy. Jeżeli pozycja skorowidza zostanie zaznaczona jako domyślna wówczas w trakcie dopisywania nowego dokumentu, bądź kartoteki, wartość ta zostanie podstawiona w formularzu dopisania jako domyślna.

Modyfikacja informacji w polach skorowidza wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>.

W skorowidzach aktywna jest funkcja usuwania.

W celu usunięcia pozycji skorowidza należy wybraną pozycję zaznaczyć przez kliknięcie myszką na pozycji. Wybrany wiersz zostaje podświetlony.

Użycie klawisza <Delete> usuwa zaznaczoną pozycję.

Lista systemowych skorowidzy

Wraz z domyślną instalacją dostarczamy listę tzw systemowych skorowidzy, lista ta może się różnić w danej instalacji w zależności od wdrożenia.

Sekcja Kod Opis zastosowania Rola systemowa
CRM CEL Cel działania NULL
CRM DZI Działania
CRM IST Stanowiska CRM
CRM KMP Kampanie CRM
CRM KON Kontakt dotyczy CRM
CRM KTL Kolor tła wiersza NULL
CRM MPK Komórki organizacyjne NULL
Definicja cech CASO Cechy asortymentu NULL
Definicja cech CD1 Cechy I NULL
Definicja cech CD2 Cechy II NULL
Definicja cech CD3 Cechy III NULL
Definicja cech CDOK Cechy dokumentów DMS NULL
Definicja cech CEC Skorowidz cech NULL
Definicja cech CEDT Cechy edytor NULL
Definicja cech CKL Cechy klientów NULL
Definicja cech CKO Cechy kontrahentów NULL
Definicja cech CKS Data kontaktu NULL
Definicja cech CNP Cechy dokumentów przyjęć NP NULL
Definicja cech CNW Cechy dokumentów wydań NW NULL
Definicja cech CPNP Przyjęcie nowego pracownika NULL
Definicja cech CPO Cechy pojazdów NULL
Definicja cech CPR Cechy pracowników NULL
Definicja cech CPRO Cechy projektów NULL
Definicja cech CPS1 Plan sprzedaży 1 NULL
Definicja cech CPW Cechy dokumentów przyjęć PW NULL
Definicja cech CPZ Cechy dokumentów przyjęć PZ NULL
Definicja cech CRE Cechy dokumentów reklamacyjnych NULL
Definicja cech CRM Cechy zdarzenia CRM NULL
Definicja cech CRW Cechy dokumentów wydań RW NULL
Definicja cech CTO Cechy towarów NULL
Definicja cech CWZ Cechy dokumentów wydań WZ NULL
Definicja cech CZL Cechy dokumentu ZL NULL
Definicja cech CZP Cechy dokumentów zleceń przyjęć ZPZ NULL
Definicja cech CZW Cechy dokumentów zleceń wydań ZWZ NULL
Dokumenty DDR Definicje rejestrów NULL
Dokumenty DKO Komórki organizacyjne NULL
Dokumenty DRK Rodzaj korespondencji NULL
Dokumenty DRZ SubMenu typu drzewko NULL
Dokumenty DRZIC Ikony dla drzewka NULL
Dokumenty DRZPR Typy folderów PRX NULL
Dokumenty DRZTR Transakcje dla drzewka NULL
Dokumenty DSD Statusy dokumentów NULL
Dokumenty DSP Ścieżki postępowania NULL
Dokumenty DST Statusy dokumentów NULL
Dokumenty DTD Typy dokumentów NULL
Dokumenty DTY Rodzaj dokumentów NULL
Edytor EDIT Edytor tekstu NULL
Edytor TMPL Szablony edytora NULL
Firma FIRMA Firmy NULL
Framework FRMK Parametry Framework NULL
Framework FRMTR Transakcje modułu Framework NULL
HRE JEZ Języki obce NULL
HRE UMI Umiejętności zawodowe NULL
Inne AMO Amortyzacja NULL
Inne EWP EWSIT Pozostałe NULL
Inne FLG Flagi NULL
Inne GREML Grupy mailingowe NULL
Inne INN Inne
Inne ISK Stanowiska kosztów NULL
Inne ISZ Szablony wiadomości email NULL
Inne KAL Kalendarze
Inne KEML Konta Email NULL
Inne KOMUN Komunikacja
Inne MIA Miasta NULL
Inne NOT Powiadomienia NULL
Inne ODD Oddziały NULL
Inne OKR Okresy (lata, miesiące itp)
Inne OPI Opinie NULL
Inne PLA Płatności NULL
Inne POW Powiadomienia NULL
Inne PRG Programy NULL
Inne RAP Raporty NULL
Inne SDO Sposoby dostawy NULL
Inne SOD Sposoby odbioru NULL
Inne SPD Spedytorzy NULL
Inne STA Statusy NULL
Inne VAT Stawki VAT NULL
Inne WAL Waluty NULL
Inne WYD Wydziały NULL
Inne ZES Zestawienia
Kartoteki DDZ Działy NULL
Kartoteki TKA Typy kartotek NULL
Kartoteki TPO Typ pojazdu NULL
Kartoteki kontrahentów KRA Kraje NULL
Kartoteki kontrahentów KRK Rodzaje kontrahentów NULL
Kartoteki kontrahentów KSK Status klienta NULL
Kartoteki kontrahentów MAK Makroregiony NULL
Kartoteki kontrahentów PRZEW Przewoźnik SAF
Kartoteki kontrahentów REG Regiony /  powiaty NULL
Kartoteki kontrahentów TDZ Rodzaj działalności NULL
Kartoteki kontrahentów UBZP Ubezpieczenia przewoźników
Kartoteki kontrahentów WOJ Województwa NULL
Kartoteki pracowników KCP Cechy pracowników NULL
Kartoteki pracowników KST Status kwatery NULL
Kartoteki pracowników SKA Status kandydata NULL
Kartoteki pracowników SPR Status pracowników NULL
Kartoteki pracowników STC Stan cywilny NULL
Kartoteki pracowników ZAW Zawody NULL
Kartoteki towarowe GTO Grupy towarowe NULL
Kartoteki towarowe JED Jednostki miary NULL
Kartoteki towarowe KMO Modele
Kartoteki towarowe KPT Parametry techniczne NULL
Kartoteki towarowe KTO Cechy towarów NULL
Magazyn CSK Cechy miejsc składowania NULL
Magazyn JRK Jednostki rozliczenia kosztów NULL
Magazyn MAG Magazyny NULL
Magazyn MKO Kolumny NULL
Magazyn MPA Typy palet NULL
Magazyn MRE Regały magazynowe NULL
Magazyn MSK Miejsca składowania NULL
Magazyn MWY Metody wydania NULL
Magazyn OPA Opakowania WMS
Magazyn PSK Poziomy składowania NULL
Magazyn RKO Kategorie kosztów NULL
Magazyn SIP Strefy i pomieszczenia NULL
Magazyn SSK Statusy miejsca składowania NULL
MAW Awizacja dostaw AWIZ Awizacja dostaw okienka czasowe
MAW Awizacja dostaw AWKT Kategoria awizacji MAW
Narzędziownia RGW Rodzaje gwarancji NULL
Narzędziownia RNA Rodzaje narzędzi NULL
Narzędziownia SNA Symbole narzędzi NULL
Narzędziownia TNA Typy narzędzi NULL
Palety PC1 Cechy grupa 1 NULL
Palety PC2 Cechy grupa 2 NULL
Palety PC3 Cechy grupa 3 NULL
Pracownicy RDI Rozliczenie – diety NULL
Projekty PROR Rodzaj projektów (PRX) NULL
Projekty PROT Typ projektów (TYPDOK) NULL
Reklamacje RDD Decyzje dostawcy NULL
Reklamacje RDS Decyzje serwisu NULL
Reklamacje REK Rodzaje reklamacji NULL
Reklamacje RER Ścieżki reklamacji NULL
Reklamacje RES Statusy reklamacji NULL
Reklamacje RNP Skorowidz napraw NULL
Reklamacje RPO Powody reklamacji – dla klineta NRIDODN NULL
Reklamacje RPR Priorytety NULL
Reklamacje RPU Powody reklamacji – uniwersalny NULL
Reklamacje RRE Rodzaje reklamacji NULL
Reklamacje RSD Sposoby dostawy do dostawcy NULL
Reklamacje RSL Pozostałe NULL
Reklamacje RSO Sposoby odbioru od dostawcy NULL
Reklamacje RTY Tytuł reklamacji NULL
Reklamacje RUW Rodzaj usługi wewnętrznej NULL
Reklamacje SOS System obsługi salonów NULL
Reklamacje TGW Typy gwarancji NULL
Reklamacje TRE Typy reklamacji NULL
Reklamacje UST Usterki NULL
Reklamacje USZ Uszkodzenia NULL
Reklamacje WYP Wyposazenie NULL
Reklamacje ZRE Żądania reklamującego NULL
Rola HRE HRP Pozostałe HRE
Submenu HR Studio HR HRE
Submenu INT Intranet INT
Submenu M00 Systemowe NULL
Submenu M01 Magazyn WMS WMS
Submenu M02 Narzędziownia NAR
Submenu M03 Reklamacje REK
Submenu M04 CMMS MMS
Submenu M05 HR HRE
Submenu M06 Wypożyczalnia WYP
Submenu M07 CRM CRM
Submenu M08 Raporty RAP
Submenu M09 Dokumenty DOK
Submenu M10 Palety PAL
Submenu M11 Pozycje submenu NULL
Submenu M12 Pozycje REK
Submenu M13 Ewidencja sprzętu EWI
Submenu M14 SafeCarGo SAF
Submenu M15 MAW – awizacja MAW
Submenu SUB Subjekt SUB
Submenu Subme Rejestr przyjęć NULL
Submenu WAP WF-MAG WAP
System TIMLF TimeLine – Filtry CheckBox NULL
Systemowe AND Polecenia na Android NULL
Systemowe C00 Sposoby wyświetlania CECH NULL
Systemowe CAL Skorowidze kalendarzy
Systemowe DBS Rozmiary okna DIALOGBOX NULL
Systemowe EAN Rodzaje kodów kreskowych NULL
Systemowe EANG Generowanie kodów kreskowych NULL
Systemowe EML Szablony EMAIL NULL
Systemowe EVT Definicje EVENT NULL
Systemowe EXP Format exportu raportów NULL
Systemowe FLDRS Foldery (j_files)
Systemowe GOF Lista Go Function NULL
Systemowe GSYS Systemowe funkcje dla x_grid NULL
Systemowe IIF uruchom inna transakcje, gdy X (case when) NULL
Systemowe INC Incoterms
Systemowe JOB Zadania Jobs NULL
Systemowe JQS JQScript NULL
Systemowe JZAL Definicje transakcji j_zalaczniki NULL
Systemowe LANG Translator Language
Systemowe LOG Obiekty na stronie logowania NULL
Systemowe MIM Typy plików NULL
Systemowe MNU Rodzaje menu NULL
Systemowe MST Moduły startowe NULL
Systemowe NAR Magazyn Narzędzi NAR
Systemowe POZ Pozycje na formularzu NULL
Systemowe RET Definicje kodów RETURN
Systemowe ROL Role systemowe NULL
Systemowe RSP Run Stored Procedure SYS
Systemowe RUN Definicje dla transakcji x_run NULL
Systemowe RUNP Definicje dla transakcji x_run – parametry dodatkowe NULL
Systemowe RVZN Skorowidz tabel poddawanych rewizji (revision) SYS
Systemowe SMS Szablony SMS NULL
Systemowe SQL Zdefiniowane źródła danych NULL
Systemowe SYS Submenu systemowe NULL
Systemowe TABLS Definicje tabel (obiektów) dla x_grupy SYS
Systemowe TAG Definicje sposobów dopisywania TAGów
Systemowe TIMLN TimeLine – oś czasu NULL
Systemowe TRA Transakcje NULL
Systemowe TRU Transakcje ulubione NULL
Systemowe UPDT Definicje transakcji j_update.aspx NULL
Systemowe UPDTW Definicje transakcji j_update.aspx WHERE NULL
Systemowe USERS Uprawnienia użytkowników NULL
Systemowe UWA Skorwidz rodzaju uwag
Systemowe XLS Schematy importu danych z excel NULL
Systemowe XLSX Export do XLSX NULL
Systemowe XML Definicje transakcji j_xml.aspx NULL
Systemowe XUPDT Definicje dla x_update SYS
Systemowe ZAL Rodzaje załączników NULL
Systemowe ZEN Sekcje definicji widoków NULL
Terminal TRMNL Definicje menu i transakcji modułu TERMINAL NULL
Terminal TSQL Zapytania SQL dla modułu Terminal NULL
Transport OCP Dodatkowe Klauzule OCP SAF
Utrzymanie Ruchu GOB Grupy obiektów MMS
Utrzymanie Ruchu MAM Magazyny MMS
Utrzymanie Ruchu MAW Rodzaj awarii MMS
Utrzymanie Ruchu MCY Czynności MMS
Utrzymanie Ruchu MLE Rodzaj legalizacji MMS
Utrzymanie Ruchu MMS Pozostałe MMS
Utrzymanie Ruchu MPR Rodzaj przeglądu MMS
Utrzymanie Ruchu MRM Rodzaje remontu MMS
Utrzymanie Ruchu MSC Pracownicy – rodzaje specjalizacji MMS
Utrzymanie Ruchu MSP Pracownicy – status MMS
Utrzymanie Ruchu MSY Pracownicy – system pracy MMS
Utrzymanie Ruchu MUD Rodzaje badań UDT MMS
Utrzymanie Ruchu MZA Pracownicy – zawód MMS
Utrzymanie Ruchu MZE Pracownicy – zespoły MMS
Utrzymanie Ruchu OWB Warunki bezpieczeństwa MMS
Utrzymanie Ruchu POB Okres przeglądu MMS
Utrzymanie Ruchu TOB Typy obiektów MMS
Zamówienia ZRO Rodzaj zamówienia NULL
Zamówienia ZS1 Status zamówienia NULL
Zamówienia ZS2 Status zamówienia – logistyka, rekrutacja NULL
Zamówienia ZTY Typ zamówienia NULL
Zestawienia K01 Typy kolumn NULL
Zestawienia K02 Wyrównanie NULL
Zestawienia K03 Kolor tła NULL
Zestawienia K04 Sposoby filtrowania NULL
Zestawienia K05 Funkcje agregujące NULL
Zestawienia K06 Sposoby sortowania NULL
Zestawienia SEL Listy transakcji szukaj.aspx NULL