StudioSystem oferuje szereg standardowych zabezpieczeń związanych z dostępem. W ramach podniesienia skalowalności polityk bezpieczeństwa dołożone zostały funkcjonalności związane z ograniczeniem dostępu do wybranej klasy adresowej lub pojedynczego adresu IP.

Ogranicznie IP dla całej witryny

W celu włączenia ograniczeń dostępowych dla całej witryny w pliku web.config należy skonfigurować parametr IPControlAddress zgodnie  z przykładem poniżej.

<add key=”IPControlAddress” value=”10.10.100.10/32″/>

Adresację należy zawsze podawać wraz z maską. Adresy bez maski są pomijane.

Ogranicznie IP dla użytkownika

Włączenie kontroli dla użytkowników wymaga ustawienia parametru IPLoginControl w pliku web.config na True. Od tego momentu system weryfikuje indywidualne ustawienia użytkownika i na podstawie przypisanej adresacji IP weryfikuje dostęp do witryny.

<add key=”IPLoginControl” value=”False”/>

Konfigurację adresów IP dla użytkownika z poziomu Administratora. Przy edycji użytkownika w zakładce 3. Uprawnienia.

dopisz_IP

Podsumowanie

  • Adresację należy zawsze podawać wraz z maską. Adresy bez maski są pomijane.
  • W chwili obecnej wyższy priorytet mają ustawienia użytkownika, które są ponad uprawnienia witryny.

Producent oprogramowania Poznań