Platforma StudioSystem wychodząc na przeciw coraz większym potrzebom klientów posiada teraz funkcjonalność pracy w zabezpieczonym trybie PROXY.

Dzięki temu rozwiązaniu w prosty sposób zabezpieczamy dostęp do wszystkich funkcji systemowych a zezwalamy tylko na te transakcje, które są przeznaczone do uruchamiania w trybie bez logowania.

Konfiguracja

W celu uruchomienia trybu proxy należy skonfigurować dwa parametry w pliku web.config

<add key=”Proxy” value=”False”/> –> parametr przyjmuje wartości True/False określając w jakim trybie działa witryna
<add key=”ProxyFolder” value=””/> –> parametr przyjmuje wartość jako folder zawierający transakcje z dostępem publicznym. Przykładowo /role_rek/Public/

Wymagania

Do uruchomienia instalacji w trybie PROXY wymagana jest specjalna licencja StudioSystem.NET PROXY.

Transakcje dedykowane

W ramach różnych projektów (modułów) istnieje potrzeba udostępniania różnych formularzy realizujących różne funkcjonalności. W tym celu można skorzystać z uniwersalnej metody dostępnej w folderze \role_proxy\. Transakcja pubjqs.aspx znajdująca się w tym folderze uruchamiana z parametrem kod uruchamiają wskazany w skorowidzu (prx=JQS) wiersz z parametrami.

Transakcja pubjqs.aspx

Transakcja  /role_proxy/pubjqs.aspx może wykonywać przygotowany skrypt na zasadzie takiej jak w transakcji /role_sys/jqs.aspx, różnica polega na dostępie, transakcja w folderze role_proxy jest dostępna publicznie, a więc można ją uruchamiać z innych stron klienta np. jako formularz reklamacyjny RMA.

Parametry

Uruchomienie transakcji wymaga podania parametrów:

 • kod – wskazuje na unikalna pozycję skorowidza JQS, który zawiera definicje co i jak ma być uruchomione
 • key – wskazuje klucz uwierzytelniający dla danej transakcji, klucz dla każdej transakcji powinien być generowany jako unikalny (np. newid() ) i zapisany w kolumnie IKONA.
 • opcjonalnie można podać parametr refno wskazując numer referencyjny

Przykład:

Chcemy publicznie udostępnić formularz rejestrowania zgłoszeń reklamacyjnych RMA, potrzebujemy więc dostęp do transakcji ze skryptem bez weryfikacji logowania użytkownika.

PUBJQS JQS_PROXY_RMA

Kod JQS_PROXY_RMA ustawiamy w skorowidzu JQS

 • KOD – dowolny unikalny identyfikator
 • KOD1 – musi zawierać tekst PROXY, aby zezwolić na uruchomienie transakcji w trybie dostępu bez logowania
 • UWAGI – parametry uruchomienia transakcji
  • script – wskazuje na plik jaki ma być dołączony
  • scriptonload – wskazuje na nazwę funkcji jaka ma być uruchomiona po załadowaniu pliku
  • return – opcjonalnie pozwala wskazać przekierowania co ma się dziać gdy formularz ma być zamknięty.
 • PLIK IKONY – zawiera unikalny kod klucza (parametru key), który dodatkowo zabezpiecza przed niepowołanym uruchomieniem
skorowidz JQS PROXY RMA

Programy na zamówienie