Transakcja role_proxy/jqs_proxy_rma_v.js pozwala na sprawdzenie statusu reklamacji w trybie proxy (bez logowania).

Do poprawnego działania wymagane jest podanie parametru key=, który odnosi się do skorowidza o PRX=PROXY, przykład:

https://root.softwarestudio.com.pl/role_proxy/DefaultJqs.aspx?kod=JQS_PROXY_RMA_V&key=1746A9C8-455F-4AS0-B098-49642B4BC430&refno=6365376038183081

W przypadku wywywołania transakcji z parametrem refno, należy wpisać tylko numer RMA. Parametr refno= uzupełnia automatycznie pole odpowiadające za numer referencyjny.

W przypadku wywołania transakcji bez wskazania wartości refno, należy również wypełnić ręcznie pole Numer referencyjny.

Użycie przycisku Sprawdź status wyświetla aktualny status reklamacji:

Treść komunikatu wyświetlającego aktualny status reklamacji pobierana jest ze skorowidza RES, kolumna UWAGI.

Kategorie: Konfiguracja