Podłączenie do systemu wagowego

Aby wdrożyć możliwość odczytu wagi z systemu pomiarowego, należy wagę komunikującą się poprzez port szeregowy podłączyć do serwera konwertującego komunikację z portu szeregowego do sieci TCP/IP. Urządzenia tego typu to np. Moxa Nport.

Urządzenie musi być dostępne z poziomu serwera aplikacji SoftwareStudio, w zależności od potrzeb można wykorzystać do tego celu sieć VPN.

Konfiguracja

Do podłączenia potrzebować będziemy adres IP serwera portów szeregowych oraz portu który wykorzystuje on do komunikacji TCP. Oba te parametry należy ustalić przy współpracy z klientem. Pozostała cześć konfiguracji spoczywa po stronie serwera portów szeregowych – kluczowe jest przygotowanie poprawnej konfiguracji komunikacji po porcie szeregowym z wagą. W przypadku błędnych odczytów, należy zweryfikować poprawność konfiguracji takiego serwera.

Wykorzystanie metody

1. Wewnątrz klasy C#

App_Integracje.WeightScaleController scaleController = new App_Integracje.WeightScaleController();
String weight = scaleController.GetReadingFromScale(serverIp, serverPort, clean);

2. Za pomocą WebMetody w StudioSystemInternalWebService:
PobierzWagaIP(string cServerIp, int cServerPort, bool cClean)

Parametry jakie należy przekazać:
serverIp – adres IP serwera portów szeregowych
serverPort – numer portu na który zwracany jest odczyt z portu szeregowego wagi
clean – wartość true/false – czy metoda ma usunąć wszystkie znaki oprócz wartości odczytu np. jednostki

Transakcja testowa

Dostępna jest transakcja pozwalająca w łatwy sposób zweryfikować komunikację.
Adres transakcji: /App_Wzr/test_waga.aspx