Okna czasowe

Transakcja przeznaczona do szybkiego wyszukiwania informacji w bazie danych, wyświetlania zaprojektowanej listy wyników. Ponadto dla każdego rekordu możemy wyświetlić listę przycisków (poleceń) uruchamiających dowolną transakcję.

Okna czasowe

Niniejszy opis transakcji został przygotowany w oparciu o konfigurację modułu CRM.

program CRM

Wybieramy polecenie KONTRAHENCI, wyświetlone zostanie sub menu z pozycjami do wyboru:

program CRM kontrahenci

Wybieramy polecenie SZUKAJ, aby uruchomić transkację g_grid.aspx. Standardowo transakcja po uruchomieniu wyświetla pasek do wpisania poszukiwanej frazy.

g_grid

W polu poszukiwania należy podać frazę jaka ma być odnaleziona. Program może podpowiadać jakie pola bazy danych będą przeszukiwane, np. dla kartotek kontrahentów ustawiliśmy poszukiwanie wg kolumn nazwa, miejscowość i numer NIP (zakres poszukiwania można dowolnie zmienić).

Wpisując w polu np. LESZ, otrzymamy tabelę wyników.

g_grid lesz

Wygląd zwracanych danych (postać graficzna, informacje i ich kolejność) zależą od konfiguracji transakcji i mogą być dowolnie zmieniane. Jeżeli dla widoku zostały zdefiniowane przyciski ToolbarMenu to pod każdym rekordem wyświetlane są przyciski pozwalające uruchomić dowolne inne transakcje. W przykładzie dla kartotek kontrahentów można wyświetlić transakcję edycji kartoteki, podgląd szczegółów lub historię dokumentów danego kontrahenta.

 Układ pionowy

Domyślnie wyniki wyszukiwania są wyświetlane jako pojedyńcze wiersze, można jednak transakcję uruchomić z parametrem vertical=1, aby spowodować wyświetlanie danych w układzie kolumnowym.

Ilość kolumn wynika z konfiguracji szerokość pól oraz dostępnej szerokości okna przeglądarki.

g_grid vertical

Zmiana wyglądu

Formatowanie listy wyników realizowane jest za pomocą ustawień w module KONFIGURACJA PROGRAMU.

g_grid konfiguracja

Wybieramy dla danego widoku polecenie EDYTUJ KOLUMNY w wyświetlonej tabeli możemy ustawić:

  • POGRUBIENIE – wyświetlenie opisu danego pola czcionką pogrubioną
  • PARAMETRY – wprowadzenie dowolnych parametrów dla pole z danymi, standard formatowania obiektów HTMLwg CSS3.
g_grid konfiguracja szczegóły

Przykładowo pole nazwa kontrahenta oznaczyliśmy jako pogrubione (opis tekst NAZWA) natomiast samo pole z danymi zostanie sformatowane za pomocą stylu HTML

font-weight: bold; background-color: Steelblue; color:white;

gdzie chcemy aby czcionka była pogrubiona, tło w kolorze stalowoniebieskim, kolor czcionki biały.

Szerokość wiersza

Domyślnie szerokość wiersza tabeli jest ustawiona na 100%, co oznacza że chcemy aby wszystkie informacje  były wyświetlane na ekranie, bez konieczności przewijania ekranu w prawą stronę. W takim wypadku obiekty, które nie mieszczą się w wierszu automatycznie zostają przeniesione do wiersza poniżej. Możemy jednak wymusić stałą szerokość wiersza, tak aby wszystkie informacje były wyświetlane w jednym wierszu. W tym celu w konfiguracji w kolumnie SZEROKOŚĆ STRONY podajemy wartość w pikselach jaką chcemy aby wiersz miał ustawioną. Program zezwala na ustawienia wartości powyżej 200 pikseli. Mniejsza wartość skutkuje ustawieniem wartości 100%.

g_grid konfiguracja szerokość

Przykłady formatowania

Program pozwala zdefiniować dla każdego pojedynczego elementu wyświetlanego w tabeli wyników dowolny style HTML, dlatego projektant może dowolnie zmieniać wygląd wyświetlanych informacji.

Dla pola NAZWA ustawiamy wartość w kolumnie PARAMETRY

font-weight: bold; background-color: Steelblue; color:white; font-size:200%;

a dla pola KOD POCZTOWY wpisujemy

font-size:100%; text-align:center;

w efekcie pole NAZWA będzie wyświetlane większą czcionką, kod pocztowy rozmiarem takim samym jak opis pola, oraz wyśrodkowanym (wyjustowanie)

g_grid konfiguracja formatowanie

Pole UWAGI ustawiamy przypisując w kolumnie PARAMETRY

height:60px; font-size:100%;

W efekcie wymuszamy wysokość okna na 60 pikseli oraz mniejszą czcionkę.

g_grid konfiguracja formatowanie 2

 Pola typu logicznego (checkbox)

Program obsługuje pola typu logicznego odpowiadające typu TAK/NIE za pomocą typu CheckBox.

Jeżeli ustawiamy typ pola  checkbox to program wyświetla wartość za pomocą specjalnego obiektu wartość np. Aktywne TAK lub NIE

g_grid konfiguracja formatowanie checkbox

Kiedy rozpocząć wyszukiwanie?

Domyślnie wyszukiwanie rozpoczyna się od pierwszego znaku, jednak w sytuacji gdy przeszukiwana baza danych zawiera dużo rekordów (tysiące, setki tysięcy czy miliony) wyszukiwanie będzie nieefektywne, gdy użytkownik nie sprecyzuje czego szuka. Za pomocą konfiguracji możemy określić ile znaków musi użytkownik programu wpisać, aby rozpoczęło się wyszukiwanie.

W kolumnie Il. znaków, należy podać wartość od 0 do 10, jeżeli wpiszemy wartość 3 to oznacza, że po wpisaniu 2 znaków program nie rozpocznie wyszukiwania

wyszukiwanie 2 znaki

po podaniu 3 znaku wyświetlona zostanie lista wyników.

wyszukiwanie 3 znaki