Program magazynowy

Z poziomu modułu administracyjnego StudioSystem można uruchomić moduł konfiguracji oprogramowania. Jest to narzędzie umożliwiające projektowanie i zarządzanie sposobem działania platformy.

Konfigurować można całość systemu (wszystkie parametry), ale ze względów praktycznych, wygodniej jest konfigurować ustawienia dla danej roli.

Rolę programową, którą chcemy konfigurować wybieramy przez kliknięcie na ikonę roli. Wyjątkiem są WIDOKI SQL, gdzie wyboru roli możemy dokonać za pomocą listy rozwijanej menu.

Moduł KONFIGURACJA program magazynowy dostępny jest dla użytkownika z uprawnieniami SUPERVISOR, który może go uruchomić wybierając pozycję z panelu startowego po prawej stronie.

Po uruchomieniu modułu KONFIGURACJA wyświetlane jest na górze strony pasek menu z dostępnymi opcjami. W oknie głównym wyświetlone są ikony dla poszczególnych ról programowych. listę dostępnych ról. Wybór roli pozwala ograniczyć ilość wyświetlanych opcji do przypisanych do roli programowej.

konfiguracja_1