Transakcja role_sys/kurier.aspx

pozwala na pobieranie plików PDF z etykietą na paczkę. Jej działanie zależy od konfiguracji skorowidza WBILL.

Dane pobierane i wysyłane do kuriera są standardowo zapisywane w taneli _wbill.

Skorowidz WBIL

FROM [x_skorowidze] where prx=’wbill’

 • KOD – dowolny unikalny identyfikator przekazywany do transakcji kurier.aspx;
 • KOD1 – nazwa login do WebService firmy kurierskiej;
 • KOD2 – hasło do logowania do WebService firmy kurierskiej;
 • OPIS – zapytanie zwracające dane do wysyłki dla kuriera.
  • np dla DPD: SELECT ID_WBILL, REFNO, senderCountryCode,senderEmail, senderName, senderPhone, senderAddress, senderCity, senderPostalCode, senderCompany, senderFid, receiverCountryCode,receiverEmail, receiverName, receiverPhone, receiverAddress, receiverCity, receiverPostalCode, receiverCompany, receiverFid, parcelSizeX, parcelSizeY, parcelSizeZ, parcelWeight, packagePayerType, parcelContent, parcelCustomerData1, parcelCustomerData2, parcelCustomerData3, parcelReference FROM _wbill WHERE PRX=’REK’ AND TYPDOK=’DPD’ AND ACH=’0′ AND LOGIN=’@KTO’ ORDER BY parcelReference
 • OPISENG – opcjonalnie podanie nazwy procedury składowania do uruchomienia przed pobraniem listów od kuriera. Procedura może skopiować dane odpowiednio do tabeli _wbill przygotowując listę paczek.
 • SCIEZKA – wskazanie miejsca gdzie będzie zapisany plik PDF otrzymany od firmy kurierskiej z etykietką na paczkę. np. \\App_DPD\\DPD_ zawiera nie tylko wskazanie ścieżki ale także początek nazwy pliku.
 • SCIEZKA2 – nazwa connectionstring używane do uruchomienia procedury składowaniej. Jeżeli nie jest wskazana to użyta będzie domyślna nazwa softwarestudioConnectionString.
 • KOMENATRZ – lista parametrów przekazywanych do procedury składowanej. Poszczególne parametry rozdzielone znakiem |, a wartości znakiem =. Można skorzystać ze zmiennej @KTO.
 • KOLEJNOSC – identyfikator kontrahenta MasterFid – numer nadawany przez firmę kurierską podawany podczas logowania.
 • IKONA – adres WebService firmy kurierskiej

tabela _wbill

 • [ACH] [varchar](1) NOT NULL,
 • [PRX] [varchar](5) NOT NULL,
 • [TYPDOK] [varchar](3) NOT NULL,
 • [REFNO] [bigint] NOT NULL,
 • [LOGIN] [varchar](50) NOT NULL,
 • [KIEDY] [datetime] NOT NULL,
 • [WAYBILL] [varchar](50) NULL,
 • [senderCountryCode] [varchar](50) NULL,
 • [senderEmail] [varchar](50) NULL,
 • [senderName] [varchar](50) NULL,
 • [senderPhone] [varchar](50) NULL,
 • [senderAddress] [varchar](50) NULL,
 • [senderCity] [varchar](50) NULL,
 • [senderPostalCode] [varchar](50) NULL,
 • [senderCompany] [varchar](50) NULL,
 • [senderFid] [int] NULL,
 • [receiverCountryCode] [varchar](50) NULL,
 • [receiverEmail] [varchar](50) NULL,
 • [receiverName] [varchar](50) NULL,
 • [receiverPhone] [varchar](50) NULL,
 • [receiverAddress] [varchar](50) NULL,
 • [receiverCity] [varchar](50) NULL,
 • [receiverPostalCode] [varchar](50) NULL,
 • [receiverCompany] [varchar](50) NULL,
 • [receiverFid] [int] NOT NULL,
 • [parcelSizeX] [int] NOT NULL,
 • [parcelSizeY] [int] NOT NULL,
 • [parcelSizeZ] [int] NOT NULL,
 • [parcelWeight] [decimal](10, 3) NOT NULL,
 • [packagePayerType] [varchar](50) NULL,
 • [parcelContent] [varchar](50) NULL,
 • [parcelCustomerData1] [varchar](150) NULL,
 • [parcelCustomerData2] [varchar](150) NULL,
 • [parcelCustomerData3] [varchar](150) NULL,
 • [parcelReference] [varchar](50) NULL,

Uruchomienie transakcji kurier.aspx

Do uruchomienia wymagane jest podanie parametru kod, który wskazuje nazwę ze skorowidza WBILL.

np. role_sys/kurier.aspx?kod=DPD_OUT

gdzie w skorowidzu mamy pozycję prx=DPD_OUT

Opcjonalne paremetry

Można podać parametr refno, i wykorzystać go w procedurze składowanej przekazując go jako @REFNO.

import_jpg.aspx
import_jpg.aspx

Hurtowy import plików jako załączniki do bazy realizować możemy za pomocą transakcji /role_sys/import_jpg.aspx Transakcja przy uruchomieniu wymaga podania parametru KOD. Parametr ten to …

Import plików XML
Import plików XML

Transakcja: /role_sys/import_xml.aspx Transakcja import XML pozwala na zaimportowanie do bazy danych informacji z pliku XML o ustalonym przez Software Studio szablonie. Przygotowany szablon…

Kurier.aspx
Kurier.aspx

Transakcja role_sys/kurier.aspx pozwala na pobieranie plików PDF z etykietą na paczkę. Jej działanie zależy od konfiguracji skorowidza WBILL. Dane pobierane i wysyłane do kuriera są stan…

Ustawienie schematów Draw.io
Ustawienie schematów Draw.io

Oprogramowanie SoftwareStudio umożliwia wyświetlenie oraz edycję schematów, które  zostały wykonane za pomocą aplikacji draw.io. Aplikacja ta (dostępna pod adresem draw.io) umożliwi…

Aplikacja terminal – konfiguracja
Aplikacja terminal – konfiguracja

W celu skonfigurowania menu aplikacji terminal należy zalogować się do wersji www, wybrać menu Konfiguracja, następnie TERMINAL i Android Menu. Android menu W rejestrze zostaną wyświetlone zdef…

Kategorie: Transakcje