praca biurowa

Import seryjny

Transakcja role_sys/Public/import_file_seria pozwala na seryjny import plików pobranych z wielu zdefiniowanych lokalizacji. Transakcja prócz importu pozwala także opcjonalnie na eksport raportu zaimportowanych lub zaktualizowanych danych w formacie pliku csv. Import seryjny wymaga zdefiniowania pozycji w skorowidzu o PRX=IMS. W skorowidzu uzupełniamy kolejno kolumny. W kolumnach podajemy kod UID odpowiednich zapisów Więcej…