Konfiguracja SUBMENU umożliwia zdefiniowanie menu, które pojawi się po uruchomieniu rejestru, w którym, w konfiguracji pozycji menu wskazaliśmy transakcję role_sys/sub_menu.aspx. Po rozwinięciu sekcji pojawia się lista skorowidzów uniwersalnych oraz wskazanych skorowidzów, według których możemy zdefiniować SubMenu aplikacji. Lista skorowidzów definiowana jest w sekcji Ustawienia i menu definicja kodów PRX oznaczonych jako SUBMENU.

Po zdefiniowaniu menu (przykładowo dla kartotek kontrahentów) jak w poniższym rzucie ekranu:

konfiguracja submenu

Przy takiej konfiguracji jako parametr wywoływanej transakcji podajemy TYPDOK=KON&PRX=M01, w efekcie system zbuduje SubMenu dla wywołanej transakcji wg powyższych wytycznych

Kategorie: SubMenu