Terminal

Pozycja terminal obsługiwana przez skorowidz wyświetla dwie pozycje:

 • Menu
 • Użytkownicy

Wyświetlane są pozycje dla wszystkich ról, niezależnie od wcześniejszych wyborów.

Zakładka menu

Aplikacja magazynowa online

Dostępne polecenia:

 • DOPISZ
 • EDYTUJ
 • USUŃ
terminal menu

Kolumny wyświetlane w tabeli terminal/menu aplikacja magazynowa online:

 • TYP –
 • AKTYWNE – Checkbox, domyślnie ustawiony na tak. Określa czy menu jest aktywne.
 • ROLA – pole obsługiwane przez skorowidz.
 • DOMYŚLNE – Checkbox, domyślnie ustawiony na tak.
 • PRX – symbol elementu konfiguratora.
 • GRUPA –
 • TEKST –
 • TOOLTIP – tekst, który będzie wyświetlany jako opis po najechaniu kursorem na pozycję menu.
 • TAG –
 • NAME –
 • ODDZIAŁ – pole obsługiwane przez skorowidz.
 • SYSTEMOWE – checkobox, określa czy menu jest systemowe.    

Polecenia

DODAJ

Polecenie dopisania umożliwia dopisanie nowej pozycji menu. Wyświetlany jest formularz dopisania składający się z jednej zakładki. System awizacyjny poprzez użycie button’a ZAPISZ dodajemy pozycję menu, natomiast button ANULUJ umożliwia zamknięcie formularza dopisania.

terminal_menu_uzytkownicy_1

Pola wyświetlane przez polecenie pokrywają się z kolumnami tabeli opisanymi w punkcie ZAKŁADKA MENU.

EDYTUJ

Polecenie umożliwia wprowadzenie zmian w istniejącej pozycji menu. Formularz wyświetlany przez polecenie jest taki sam jak przy poleceniu DODAJ.

USUŃ

Poprzez polecenie usuń możemy trwale usunąć z bazy zaznaczoną pozycję.

Zakładka użytkownicy

Polecenia dostępne w zakładce/pozycji użytkownicy:

 • Export do excela
 • EDYCJA – polecenie umożliwia edycję wybranego użytkownika
terminal uzytkownicy

Kolumny wyświetlane w tabeli Użytkownicy modułu terminal :

 • KOD TERMINAL –
 • LOGIN – indywidualna nazwa użytkownika
 • NAZWISKO – nazwisko użytkownika
 • IMIĘ – imię użytkownika
 • STANOWISKO – stanowisko zajmowane przez użytkownika
 • TELEFON – telefon kontaktowy
 • E-MAIL – adres e-mail użytkownika
 • TERMIN WAŻNOŚCI KONTA – określenie do kiedy konto użytkownika jest aktywne/ważne
 • ODDZIAŁ –
 • MAGAZYN –
 • MPK – miejsce powstania kosztów
 • ANALITYKA –
 • SFID –
 • NR KARTY RCP/KD –
 • PRX – symbol elementu konfiguratora.
 • SKANER ID –
 • ROLA – określenie roli użytkownika np. SuperVisor
 • REFNO – numer referencyjny

Polecenia

EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji składający się z jednej zakładki.

terminal_uyztkownicy_edycja_1

Pola wyświetlane w formularzu edycji:

 • KOD TERMIANALA –
 • SZEROKOŚĆ – wartość podawana w pikselach.
 • WYSOKOŚĆ –  wartość podawana w pikselach.
 • OKNO MAX – Checkbox, określa
 • ID – indywidulany numer identyfikacyjny