Uruchamiając transakcję j_grid przekazać musimy parametr obowiązkowy wskazujący kod jaki ma być wykorzystany do zbudowania widoku tabeli danych (zestawienia)

Parametry obowiązkowe

refno

parametr przekazuje nazwę wskazującą kod ustawień widoku jaki ma zostać zbudowany.

widok

parametr przekazuje nazwę wskazującą kod ustawień widoku jaki ma zostać zbudowanym jest altrnatywą dla parametry refno.

kodtransakcji

parametr przekazuje nazwę wskazującą kod ustawień widoku jaki ma zostać zbudowanym jest altrnatywą dla parametry refno.

 

 

Parametry opcjonalne

adddataod

Widoki filtrowane wg przedziału czasowego ustawiane są wg zakresu dat systemowych definiowanych jako ilość dni wstecz od daty bieżącej. Za pomocą parametru adddataod możemy w konkretnym wypadku zdefiniować inną ilość dni przedziału czasowego. Przedział ten definiujemy jako różnicę ilość dni od dnia bieżacego. Jeżlei chcemy ustawić widok domyślnie na ostatnie 90 dni to podamy wartość parametru -90 (adddataod=-90)

adddatado

Widoki filtrowane wg przedziału czasowego ustawiane są wg zakresu dat systemowych definiowanych jako ilość dni od daty bieżącej. Za pomocą parametru adddatado możemy w konkretnym wypadku zdefiniować inną ilość dni przedziału czasowego. Przedział ten definiujemy jako różnicę ilość dni od dnia bieżącego.

 

dataod

Parametr pozwala wskazać jaka ma być domyślna data początkowa wyświetlanego zestawienia. Można podać stałą wartość wskazującą konkretną datę np. dataod=2015-01-01 lub przekazać zmienne:

@firstdayofyear – ustawia pierwszy dzień danego roku

@firstdayofmonth – ustawia pierwszy dzień miesiąca

datado

Parametr pozwala wskazać jaka ma być domyślna data końcowa wyświetlanego zestawienia. Można podać stałą wartość lub parametr @getdate ustawiający datę bieżącą.

 

interwal

Parametr wskazuje interwał w jakim mają być dane automatycznie odświeżane (pobieranie z bazy aktualnych informacji). Wykorzystanie dla widoków danych zmienianych systematycznie. Wartość parametru podajemy w milisekundach. Minimalna wartość to 30000, czyli 30 sekundowa przerwa. Jeżeli podamy wartość mniejszą to i tak odświeżanie będzie ustawione na 30 sekund. Można podać wartość większą.

 

session

Parametr może przyjąć wartość 1, w takim wypadku program resetuje wartości zmiennych sesyjnych przekazywanych pomiędzy transakcjami (zmienne sesyjne zaczynajace się znakiem #)

 

gridtitle

Parametr pozwala na personalizowanie tytułu tabeli

eng

Parametr ustawia pracę tabeli na tryb w języku angielskim

script

Parametr pozwalający na podłączenie dowolnego skryptu w języku javascript (jquery), za pomocą którego możemy dowolnie modyfikować wygląd i sposób działania transakcji.

scriptonload

Wskazanie funkcji jaka ma zostać wywołana po załadowaniu strony

scriptonready

Wskazanie funkcji jaka ma zostać wywołana po załadowaniu strony

 

Parametry filtrowania danych

Podstawowe filtrowanie

Przekazując dowolnie inny parametr do transakcji j_grid.aspx powodujemy, że dane pobierane z zapytania do bazy będą ograniczone do wyników filtrowanych wg tego parametru i jego wartości. Dzięki temu możemy ograniczać widoki do określonych danych.

Przykładowo chcemy wyświetlić wyłącznie dokumenty które w kolumnie typdok mają wartość PZ to wywołując transakcję dodajemy parametr

typdok=PZ

gotowe, do zapytania zostanie dodany warunek filtrowania, a więc zostaną zwrócone wyłącznie dokumenty o typie PZ

Zaawansowane filtrowanie

Podstawowe filtrowanie pozwala filtrować zawsze wg warunku kolumna równa się wartość. Są jednak sytuacje, gdy chcemy ograniczyć wyniki zapytania do pozycji wg różnych metod porównania. W tym celu w nazwie parametru pierwsze 4 znaki mogą wskazać na specjalną metodę filtrowania.

  • nlt- wartość numeryczna mniejsza niż np. nlt-ILOSC=0 w efekcie będą wyświetlone wyłącznie pozycje które w kolumnie ilość mają mniejszą niż 0
  • ngt- wartość numeryczna większa niż X
  • nle- wartość numeryczna mniejsza lub równa niż X
  • nge- wartość numeryczna większa lub równa niż X
  • nne-wartość numeryczna różna od X
  • nbe- wartość typu data pomiędzy wartościami podanymi jako tekst rozdzielony znakiem | np. nbe-TERMIN=2016-01-01|2016-12-31
  • lkk- wartość typu tekstowego, zawierająca się w kolumnie w dowolnym miejscu
  • lkl- wartość typu tekstowego, zawierająca się w kolumnie kończąc się podaną frazą
  • lkr- wartość typu tekstowego, zawierająca się w kolumnie zaczynają się podaną frazą
  • mls- wartość typu tekstowego,  zawiera wiele wartości, przekazanych i rozdzielonych znakiem |. np. mls-typdok=PZ|PW|WZ – zostaną zwrócone pozycje które w kolumnie typdok wartości PZ lub PW lub WZ