Transakcja translator.aspx pozwala na dokonywanie zamiany dowolnych fraz na inne frazy. Zastosowanie do poprawiania tekstów, standardowych błędów i pomyłek.

Transakcja działa w oparciu o definicje skorowidza o kodzie prx=LANG za pomocą którego definiujemy metodę działania translatora oraz tabeli _language, w której zapisujemy frazy do przetłumaczenia.

Uwaga: standardowo tabela _language zawiera tłumaczenia na języki obce, dlatego definiując unikalny kod należy pomijać kody języków np. PL-pl

Parametry

kod

Uruchamiając transakcje należy podać wymagany parametr kod. Parametr ten oznacza wartość pola ze skorowidza zapisaną w kolumnie KOD1, czyli nazwę tabeli bazy SQL do której się odwołuje. Wartość może być powtarzana wielokrotnie, jeżeli chcemy za jednym przebiegiem mieć aktualizację danych w wielu kolumnach tej samej tabeli.

refno

Opcjonalny parametr refno pozwala przekazać informację jaka może być podstawiona w warunku filtrowania jaki definiujemy w skorowidzu. Przykładowo chcemy ograniczyć listę pozycji ankiety wg numeru referencyjnego danej ankiety dla której ma być wykonywana zmiana za pomocą translatora. W skorowidzu LANG w kolumnie IKONA podajemy stały warunek filtrowania, w miejscy w którym a być użyta wartość parametru refno należy wpisać @REFNO, np

login=’SS3\adasie3078′ AND tytul=’@REFNO’

lub

typdok=’ANK’ AND refno=@REFNO

W efekcie lista pozycji jaka będzie aktualizowana zostanie ograniczona do pozycji spełniających podany warunek.

System awizacji

Skorowidz LANG

W skorowidzu definiujemy jakie tabele i kolumny oraz w jaki sposób mają być modyfikowane.

 • PRX – zawsze wartość LANG
 • PRX0 – kod filtrowania list fraz z tabeli _language – relacja do kolumny _language.PRX
 • KOD 0 unikalny kod opisujący daną pozycje skorowidza, np. tabela_nazwa kolumny
 • KOD1 – nazwa tabeli oraz parametr jaki będzie przekazywany jako kod
 • OPIS – nazwa kolumny jaka ma być modyfikowana
 • OPISENG – nazwa connectionstring – połączenie do bazy, domyślnie dostęp do bazy root – softwarestudioConnectionString
 • IKONA – wartość stałego warunku filtrowania pozycji do aktualizacji, patrze też opis parametr refno
 • SCIEZKA – opis kolumny, która podlega zamianie fraz. Opis ten zostanie wyświetlony w podsumowaniu po zamianie w kolumnie: Kolumna, której dotyczy zamiana

Działanie

Po uruchomieniu transakcja wyświetla okno z pytaniem o potwierdzenie, czy chcemy wykonać aktualizację bazy.

UWAGA: zmiana fraz jest operacją nieodwracalną, zalecamy przed uruchomieniem wykonać kopię bazy i dokładnie sprawdzić ustawienia skorowidza LANG.

Po potwierdzeniu zgody na uruchomienie translatora program dokonuje zapisu zgodnie z definicją skorowidza, dla każdej zapisanej translacji zapisywana jest informacja w tabeli _historia, z informacją KTO, KIEDY i jakiej dokonał zamiany za pomocą translatora.

translator-end

Przykład

Uruchamiamy transakcję: role_sys/translator.aspx?kod=_dziennik

translator

gdzie mamy zdefiniowany skorowidz:

 • PRX0 – PP
 • KOD – dziennik_uwagi
 • KOD1 – _dziennik
 • OPISENG – softwarestudioConnectionString
 • IKONA – login=’SS3\adasie3078′ AND tytul=’@REFNO’

oraz w tabeli _language mam zdefiniowane frazy jakie mają być użyte do zamiany i oznaczone kodem PP w kolumnie prx.