Producent systemów informatycznych

Każdy użytkownik programu StudioSystem ma możliwość zdefiniowania własnych ulubionych transakcji na zasadzie listy wyświetlanej po prawej stronie okna.

Opcja dostępna jest z poziomu menu tybu Ribbon pod warunkiem, że użytkownik ma ustawiony parametr dostępu do menu ULUBIONE na TAK.

Włączenie

W celu włączenia opcji dostępu do menu ulubione użytkownikowi administrator nadaje uprawnienie. Parametr ULUBIONE znajdujący sie w zakładce UPRAWNIENIA należy ustawić na TAK

ulubione

W efekcie użytkownik po prawej stronie na górze wyświetlony będzie miał niebieski kwadrat z ikonką żółtej gwiazdy. Po wskazaniu go myszką (kursor należy skierować na symbol).

menu-ulubione

Po wskazaniu myszką niebieskiego kwadratu wyświetli się lista pozycji menu ulubione.

lista-ulubione

Zastosowanie

Producent systemów informatycznych

Użytkownik może dowolnie wybrać transakcje jako ulubione z listy jaką udostępnia administrator systemu. Możemy dodatkowo wykorzystać tę funkcjonalność do udostępniania specjalnych transakcji wybranym osobom np. kierownikom, koordynatorom. W ten sposób za pomocą jednej ogólnej roli możemy nadać wybranym osobom dostęp do innych uprawnień, zestawień czy raportów itp.

Techniczne rozwiązanie

Lista pozycji menu ulubione tworzona jest poprzez odczyt z bazy danych z tabeli _menu pozycje oznaczone prx=FAV oraz przypisany login użytkownika w kolumnie KTO. Każdy użytkownik ma więc własny zestaw odwołań do ulubionych transakcji.

Wskazanie pliku ikony oraz tła przycisku jest opcjonalne, jeżeli w konfiguracji nie podamy tych wartości to program przyjmie wartości domyślne.