Oprogramowanie do awizacji

Platforma StudioSystem to niesamowicie elastyczne rozwiązanie pozwalające projektować tzw pulpity menadżerskie (kokpity – dashboards). Pulpit składa się z dowolnej ilości mniejszych okienek (położenie i rozmiar każdego z nich jest osobno definiowany), która zawierają każde inną transakcję wyświetlającą interesujące użytkownika informacje.

Wyświetlona może być dowolna transakcja w ramach programu StudioSystem, jak i każda inna dowolna strona internetowa np. kursy walut.

Poniżej przedstawiono uruchomiony ekran transakcji role_sys/dashboard.aspx zawierający zdefiniowane jedno okno na pulpicie. Okno wyświetlane jest w określonym miejscu i rozmiarze zaprojektowanym przez administratora, jednak użytkownik może swobodnie zmieniać rozmiar okna, minimalizując je lub maksymalizując na ekranie.

Oprogramowanie do awizacji

Ponadto okno można swobodnie przesuwać na ekranie w dowolne miejsce w ramach okna głównego aplikacji – patrz ekran programu poniżej.

dashboard okno
dashboard okno przesunięte

Pulpit może zawierać dowolną ilość okien, przykładowo dodajemy drugie okno

dashboard 2 okna

Mając zdefiniowane 2 okna, otrzymamy pulpit

dashboard 2 okna 2

Wyświetlania raportów w tabeli za pomocą transakcji div_grid.aspx

W okienku na pulpicie można wyświetlać krótki i szybkie syntetyczne raporty w celu zaprezentowania ogólnej informacji np. tendencje i zmiany w czasie, planowane wizyty itp.

Zaprojektowanie takiego zapytania do raportu przygotowuje się w standardowy sposób wykorzystując konfigurację zapytań SQL np, w folderze RAPORTY dodajemy zapytania dla dwóch raportów:

 • DSB_DPHAN_MONTH – zwracający miesięcznie ilości sprzedaży zarejestrowanej w systemie.
 • DSB_WIZYTY_PLANOWANE – zwracający listę zaplanowanych w programie pokazując planowaną datę spotkania, kontrahenta i miejscowość.

Zapytania można wykonać i wyświetlić za pomocą standardowej transakcji x_grid.aspx, jednak jest to mocno rozbudowana transakcja, dlatego można skorzystać z transakcji zwracającej prostą tabelę sformatowaną za pomocą znaczników <DIV>. Zaletą jest szybkość tworzenia widoku tabeli z otrzymanymi danymi.

Konfiguracja

Moduł programu KONFIGURACJA pozwala definiować okna jakie mają znaleźć się na pulpicie menadżerskim (dashboard).

dashboard konfiguracja

Wprowadzamy następujące informacje:

 • ROLA – nazwa roli dla jakiej dany zapis będzie przypisany, filtr na podstawie roli zalogowanego użytkownika;
 • GRUPA – dowolne, wymagane oznaczenie pozwalające grupować okna dzięki czemu możemy projektować dowolnie wiele różnych pulpitów. Wartość dla pola GRUPA musi być przekazana jako parametr przy uruchamianiu transakcji dashboard.aspx;
 • KOLEJNOŚĆ – powoduje, że okna są umieszczane na pulpicie wg wskazanej kolejności;
 • NAZWA – unikalna, dowolna nazwa okna na pulpicie;
 • TEKST – informacja wyświetlana jako tytuł okna;
 • TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA –
 • PARAMETRY TRANSAKCJI – wskazanie jaki plik lub strona internetowa ma być umieszczona w oknie na pulpicie;
 • WSPÓŁRZĘDNE podajemy w pikselach odległość od górnego lewego narożnika okna aplikacji;
 • ROZMIAR okna, podajemy w pikselach szerokość i wysokość okna.
 • WIDOCZNE – ustawione domyślne na TAK oznacza że okno wyświetla się jako rozwinięte, jeżeli ustawimy na NIE (false) to okno wyświetla się w formie zminimalizowanej.
  dashboard 2 okna colapsed

Zapisane okna wyświetlane są w rejestrze oznaczonym kodem prx=DSB (tabela _menu)

Parametry

Wymagane jest podanie parametru grupa, wg którego filtrowane są pozycje okien.

Uruchamianie

Transakcja może być uruchamiana na starcie po zalogowaniu użytkownika np.

role_sys/dashboard.aspx?grupa=AAA