Usługi programistyczne

Konfiguracja SUBMENU umożliwia zdefiniowanie menu, które pojawi się po uruchomieniu rejestru, w którym, w konfiguracji pozycji menu wskazaliśmy transakcję role_sys/sub_menu.aspx.

Wybór Submenu:

 • Przez wybór roli – kliknięcie na ikonę grupy. Pozycja menu Submenu wyświetla Submenu wybranej roli.
 • Przez wybór roli z rozwijanej listy menu SUBMENU.

W konfiguratorze pozycje SUBMENU tworzone są dla konkretnej roli programowej, wybieranej w polu ROLA, które obsługiwane jest przez skorowidz.

Na przykład : w programie dla Zasada Trans: ROLASYS = ZAS a role programowe oznaczone są symbolami: ZKM, ZKO, ZZA.

Sugerowane jest, żeby PRX dopisywane dla pozycji submenu u klientów składały się z litery Z i numeru począwszy od 01, czyli Z01, Z02 itd. Pozycje te nie mogą być oznaczone jako systemowe.

Usługi programistyczne

Pozycji z tak oznaczonym PRX nie możemy zapisywać jako systemowych w bazie root.

Dostępne polecenia :

 • Eksportowanie do Excela (dostępne w rozwijanej liście w lewym górnym rogu, pierwsze polecenie w pasku)
 • DODAJ – polecenie dodaje nową pozycję submenu.
 • EDYCJA – umożliwia edytowanie istniejącej pozycji submenu.
 • KOPIA – umożliwia skopiowanie istniejącej pozycji submenu.
 • USUŃ – polecenie trawle usuwa z bazy zaznaczoną pozycję submenu.
start

Kolumny w tabeli Submenu :

 • AKTYWNE – Checkbox, określa czy submenu jest aktywne.
 • KOLEJNOŚĆ – pole liczbowe, określa kolejność wyświetlania pozycji Submenu.
 • TYP – określa typ submenu.
 • GRUPA – kod submenu, powinien być niepowtarzalny dla widoku.
 • NAME – kod  submenu, wartość powinna być niepowtarzalna w ramach roli programowej.
 • TEKST – Tekst wyświetlany dla submenu.
 • TRANSKACJA DO URUCHOMIENIA – podana transakcja, która zostanie uruchomiona po użyciu submenu.
 • PARAMETRY – parametry dla danej transakcji.
 • PRX – symbol elementu konfiguratora.
 • ROLA – kod roli programowej.
 • SYSTEMOWE – Checkbox, określa czy submenu jest systemowe.
 • ID – numer identyfikacyjny

Polecenia

Dodaj

Polecenie wyświetla formularz dopisania nowego Submenu składający się z jednej zakładki.

dodaj_sub

Formularz dopisania składa się z następujących pól:

 • AKTYWNE – Checkbox, domyślnie ustawiony na tak
 • ROLA – kod roli programowej, pole obsługiwane przez skorowidz.
 • TYP –  określa typ submenu.
 • GRUPA – kod submenu, powinien być niepowtarzalny dla widoku.
 • NAME – kod  submenu, wartość powinna być niepowtarzalna w ramach roli programowej.
 • TKEST – Tekst wyświetlany dla submenu.
 • OPIS DODATKOWY  – opis wyświetlany jak tooltip.
 • TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA – podana transakcja, która zostanie uruchomiona po użyciu submenu.
 • PARAMETRY TRANSAKCJI – parametry dla danej transakcji.
 • ZAPYTANIE SQL – wprowadzone zapytanie do bazy SQL np.

EDYCJA

Polecenie EDYCJA, po zaznaczeniu danego wiersza wyświetla formularz taki sam jak przy poleceniu DODAJ, który umożliwia wprowadzenie zmian w istniejącej pozycji submenu.


KOPIA

Polecenie KOPIA umożliwia skopiowanie istniejącej pozycji submenu wraz z ustawieniami zaznaczonego wiersza. Zmiany w skopiowanego submenu można wprowadzić za pomocą polecenia EDYCJA.


USUŃ

Polecenie trawle usuwa z bazy zaznaczoną pozycję submenu.