j_tree.aspx

Pewne informacje zapisywane w systemie mogą być z natury rzeczy gromadzone w układzie hierachicznym. Doskonałym narzędziem do prezentowania takich danych w programie jest transakcja wyświetlająca zależności za pomocą tzw. „drzewka”.

(więcej…)

j_tree

submenu_jqx.aspx

Oprogramowanie okna czasowe

Submenu zastępujące poprzednią wersję transakcji sub_menu.aspx

Transakcja pozwalająca na wyświetlanie dodatkowych pozycji menu uszczegóławiających dalszy wybór kolejnych transakcji. Wykorzystywana jest zwykle gdy z menu głównego wybierana jest pozycja bardziej ogólna np. dokumenty przyjęć, kartoteki kontrahentów itp.

Za pomocą transakcji sub_menu.aspx można wyświetlić listy wyboru precyzujące jakiego rodzaju dokumenty chce użytkownik wyświetlić, albo jakiego rodzaju kartoteki kontrahentów (dostawców, odbiorców, przewoźników itp).

(więcej…)
submenu_jqx

j_insert_update.aspx

Program StudioSystem za pomocą uniwersalnej transakcji y_insert_update.aspx pozwala użytkownikowi na wyświetlenie okna z kontrolkami do edycji informacji zapisanej we wskazanej tabeli. Transakcja podobna do transakcji x_insert_update.aspx, jednakże zasadniczą różnicą jest możliwość definiowania zakładek w formularzu dopisania/edycji. (więcej…)

x_mail uruchom transakcję

x_mail.aspx

Oprogramowanie do awizacji

Transakcja pozwalająca na wysyłanie wiadomości e-mail o treści zdefiniowanej przez administratora systemu. Połączenie z serwerem pocztowym należy zdefiniować w parametrach systemu w sekcji KONFIGURACJA wskazując: Adres serwera pocztowego, nazwę użytkownika, hasło użytkownika oraz adres e-mail z którego mają być wysyłane wiadomości.

Konto pocztowe, z którego ma być wysłana wiadomość, definiujemy przy poszczególnych użytkownikach systemu, tabela _users pole MAIL.

(więcej…)

j_uwagi.aspx

Transakcja przeznaczona jest do zapisywania i edycji notatek do dowolnej tabeli platformy StudioSystem (kartotek czy dokumentów), zastępuje poprzednią metodę x_uwagi.aspx.

Rozwiązanie oparte jest o JQuery i obsługuje dopisywanie i edycję za pomocą dodatkowego okienka, przez co edycja dla użytkownika została ułatwiona.

(więcej…)

j_uwagi