Import plików XML

Transakcja: /role_sys/import_xml.aspx Transakcja import XML pozwala na zaimportowanie do bazy danych informacji z pliku XML o ustalonym przez Software Studio szablonie. Przygotowany szablon jest uniwersalny i pozwala przechowywać dowolne informacje w formie tabelarycznej. Spis treści Szablon pliku XML. Źródło pliku XML. Z serwera FTP. Ze ścieżki w katalogu aplikacji WWW… Procesowanie pliku. Procesowanie danych. Ograniczenia. Szablon pliku XML Aby plik XML mógł zostać zaimportowany poprzez transakcję uniwersalną musi posiadać ustalony schemat. <?xml version=”1.0″?> <Workbook id=”0″> Więcej…

Cloud computing proxy
platforma studiosystem

Aplikacja terminal – konfiguracja

W celu skonfigurowania menu aplikacji terminal należy zalogować się do wersji www, wybrać menu Konfiguracja, następnie TERMINAL i Android Menu. Android menu W rejestrze zostaną wyświetlone zdefiniowane pozycje menu terminal. Z poziomu rejestru dostępne są funkcje dopisania, edycji oraz usuwania pozycji menu. Dodanie pozycji menu Po wywołaniu funkcji wyświetlone zostanie okno dopisania nowej pozycji menu. W poszczególnych polach należy zdefiniować: Widoczne -> Czy pozycja menu ma być widoczna ROLA -> Rola dla której definiowana jest pozycje Więcej…

Cloud computing proxy

sql_proxy_rma_v

Transakcja role_proxy/jqs_proxy_rma_v.js pozwala na sprawdzenie statusu reklamacji w trybie proxy (bez logowania). Do poprawnego działania wymagane jest podanie parametru key=, który odnosi się do skorowidza o PRX=PROXY, przykład: https://root.softwarestudio.com.pl/role_proxy/DefaultJqs.aspx?kod=JQS_PROXY_RMA_V&key=1746A9C8-455F-4AS0-B098-49642B4BC430&refno=6365376038183081 W przypadku wywywołania transakcji z parametrem refno, należy wpisać tylko numer RMA. Parametr refno= uzupełnia automatycznie pole odpowiadające za numer referencyjny. W przypadku wywołania transakcji bez wskazania wartości refno, należy również wypełnić ręcznie pole Numer referencyjny. Użycie przycisku Sprawdź status wyświetla aktualny status reklamacji: Treść komunikatu Więcej…

_code_sql

Wykonywanie zapytań do bazy danych za pomocą skryptów JS lub jako wyniki podstawione dla kontrolki typu COMBO (WebCombo oraz WebComboFly) wymaga zdefiniowania zapytań po stronie bazy danych w tabeli _code_sql. Z poziomu modułu konfiguracja program udostępnia opcje przeglądania, edycji i dopisywania kodów zapytań.

(więcej…)
system zarządzania