Transakcja pozwalająca na wyświetlanie menu wyboru w postaci przycisków w tylu kafelków, podobnych do występujących w systemie windows 8.

Transakcja działa na tej samej konfiguracji co submenu_jqx.aspx, jednak lista jest prezentowana w inny sposób.

Ikonki wyświetlane są w rozmiarze 64x64px, nawet jeże konfiguracja miała ustawiony rozmiar 16×16, 24×24 lub 32×32

submenu_8

Pozycje w sekcjach są oddzielne poziomo z opisem danej sekcji, nie ma natomiast znaczenia kolejność, gdyż pozycje nie są dzielone na stronę lewą i prawą.

Przyciski się automatycznie skalują (responsywnie) w zależności od aktualnej rozdzielczości komputera klienta.

 

submenu_8_2

 

submenu_8_3

 

 

 

Tekst menu z zapytania SQL

Wyświetlanie tekstu w submenu może być tworzone dynamicznie na podstawie zdefiniowanego dowolnie zapytania.

ZASTOSOWANIE

Można definiując podzapytanie tworzyć pozycje MENU które mogą zawierać informacje o ilościach np. liczniki dokumentów w danym rejestrze.

submenu_pobierz_licznik

 

Gdzie przycisk w sekcji POBIERZ zawiera tekst: Pobierz (5)

Informacja w nawiasie zostaje podstawiona w wyniku wykonania zapytania, które oblicza ile pozycji dokumentów spełnia określony warunek.

Konfiguracja

W konfiguracji submenu statycznego możemy w kolumnie ZAPYTANIE TEKST wpisać zapytanie SQL jakie ma zwracać wartość.

 

submenu_zapytanie_tekst

gdzie zapytanie

SELECT COUNT(DOKUMFA) FROM [SPN] WHERE ACHBIT=1 and ktrhid=’@MPK’

zwraca informacje o ilości dokumentów do pobrania (ACHBIT=1) oraz dla użytkownika, który ma przypisany numer MPK (ktrhid=’@MPK’)

W polu TEKST wpisujemy dowolny opis wraz ze zmienną @ZAPYTANIETEKST np.

Pobierz (@ZAPYTANIETEKST)

W miejscu zmiennej zostanie umieszczony tekst z zapytania.

Domyślnie zapytanie wykonywane jest dla bazy root, jednak wpisując nazwę connectionstrong dla innej bazy spowodujemy, że nastąpi odczyt np. z bazy custom.

Zapisujemy to w kolumnie: ZAPYTANIECONNECTION

 

Parametry

W kolumnie zapytania tekst możemy używać zmiennych, aby móc odfiltrować dane wg parametrów zalogowanego użytkownika.

  • @KTO – podstawia login użytkownika
  • @MAIL – podstawia wartość z pola e-mail użytkownika
  • @ROLASYS – podstawia kod roli użytkownika
  • @MPK – podstawia symbol MPK użytkownika
  • @MAGAZYN – podstawia symbol MAGAZYNu użytkownika
  • @KTRHID – podstawia symbol KTRHI użytkownika
  • @ODDZIAL – podstawia symbol ODDZIAŁ użytkownika
  • @SFID – podstawia symbol SFID użytkownika
  • @DATA – podstawia datę bieżącą

 

Tak samo działa konfiguracja dla submenu_jqx.aspx

 

submenu_jqx_licznik

 

 

Parametr refresh

Uruchamiając transakcje możemy podać parametr refresh aby dodać do strony polecenie automatycznego odświeżania co określony czas. Czas odświeżania w sekundach podajemy jako wartość parametru np.

submenu_8.aspx?refresh=30

oznacza że strona będzie się automatycznie odświeżała co 30 sekund.

UWAGA: zaleca się ustawiać wartość na 30 lub więcej sekund, aby nie generować dodatkowego obciążenia serwera i łącza.