x_details.aspx

Transakcja x_details pozwala na prezentowanie użytkownikowi oprogramowania informacji dotyczących szczegółów danej kartoteki lub dokumentu. Transakcja często znajduje zastosowanie w połączeniu z transakcję x_tab, do wyświetlania szczegółów w pierwszej zakładce podglądu.

(więcej…)

SQL_sp_execute_OK

j_skorowidze.aspx

Transakcja odpowiedzialna jest za wyświetlanie pozycji skorowidzy.

Transakcja role_adm/j_skorowidze.aspx przyjmuje 2 parametry

  • PRX – na podstawie tego parametru dobierany jest odpowiedni układ kolumn grida
  • MODE – odpowiada za sposób edycji pozycji grida
  • KOD – przekazanie parametru KOD przy wywołaniu transakcji j_skorowidze powoduje dodatkowe odfiltrowanie rekordów po polu x_skorowidze.KOD oraz przy dopisaniu nowego rekordu automatyczne podstawienie do pola KOD przekazanej wartości
  • KOD1 – działanie analogiczne do parametru KOD, z tym, że dla pola KOD1

(więcej…)

SQL_sp_execute

SQL_execute_sp

Program do awizacji dostaw

Transakcja SQL_execute_sp pozwala na uruchamianie dowolnej procedury składowanej w bazie SQL i przekazanie do niej parametrów. Wykorzystanie transakcji i jej zastosowanie zależy od przygotowanych procedur składowanych.

Możemy uruchamiać procedury składowane z domyślnej bazy danych (ROOT) lub dowolnie wskazanej (CUSTOM), dzięki czemu wdrożeniowiec lub programista może przygotować spersonalizowane rozwiązania i działania na bazie danych.

(więcej…)
j_files

j_files.aspx

Aplikacja online

Standardowa transakcja role_sys/j_files.aspx przeznaczona do wyświetlania i zarządzaniem plikami (dokumentami) po stronie serwera. Jeżeli uruchomimy transkacje bez wskazania docelowego folderu to program przyjmuje jako folder App_Zal.

Drzewko po lewej stronie odpowiada za strukturę katalogów na dysku, natomiast po prawej stronie wyświetlana jest lista plików znajdująca się we wskazanym folderze. Kliknięcie na przycisk pliku powoduje otwarcie wskazanego dokumentu w nowym oknie.

(więcej…)
ulubione

Ulubione

Producent systemów informatycznych

Każdy użytkownik programu StudioSystem ma możliwość zdefiniowania własnych ulubionych transakcji na zasadzie listy wyświetlanej po prawej stronie okna.

Opcja dostępna jest z poziomu menu tybu Ribbon pod warunkiem, że użytkownik ma ustawiony parametr dostępu do menu ULUBIONE na TAK.

(więcej…)
x_grid filtr wg dat

div_grid.aspx

Programy magazynowe

Transakcja korzystająca z tych samych ustawień co x_grid.aspx tworzy na podstawie zapytania i konfiguracji tabeli bardzo prosty widok tabeli zbudowanej ze znaczników DIV. Można ją wykorzystać do wyświetlania dowolnych zapytań, jednak należy pamiętać o ograniczeniach związanych z prostotą tej transakcji.

Przykładowo brak możliwości częściowego pobierania danych, czyli całość wyniku zapytania jest umieszczana w tabeli. Transakcja więc doskonale nadaje się do wyświetlania krótkich tabel i prezentowania np. szybkich raportów.

(więcej…)