x_details.aspx

Transakcja x_details pozwala na prezentowanie użytkownikowi oprogramowania informacji dotyczących szczegółów danej kartoteki lub dokumentu. Transakcja często znajduje zastosowanie w połączeniu z transakcję x_tab, do wyświetlania szczegółów w pierwszej zakładce podglądu.

(więcej…)

SQL_sp_execute_OK

j_skorowidze.aspx

Transakcja odpowiedzialna jest za wyświetlanie pozycji skorowidzy.

Transakcja role_adm/j_skorowidze.aspx przyjmuje 2 parametry

  • PRX – na podstawie tego parametru dobierany jest odpowiedni układ kolumn grida
  • MODE – odpowiada za sposób edycji pozycji grida
  • KOD – przekazanie parametru KOD przy wywołaniu transakcji j_skorowidze powoduje dodatkowe odfiltrowanie rekordów po polu x_skorowidze.KOD oraz przy dopisaniu nowego rekordu automatyczne podstawienie do pola KOD przekazanej wartości
  • KOD1 – działanie analogiczne do parametru KOD, z tym, że dla pola KOD1

(więcej…)

kolumna-hyperlink-button

j_grid.aspx – kolumna typu HyperLink jak button

Kolumny wyświetlane za pomocą widoku tabeli mogą zawierać różne rodzaje (typy) kolumn. Jednym ze sposobów wyświetlania danych jest kolumna typu HyperLink.

Kolumna wyświetla link do wskazanej strony. Prezentacja danych jest za pomocą tekstu z podkreśleniem jak na zwykłych tradycyjnych stronach www.

Program StudioSystem pozwala jednak doprecyzować konfigurację tak aby w tabeli były wyświetlane dane w formie przycisków (button) po kliknięciu na który użytkownik zostanie przekierowany na dowolną inną stronę internetową.

(więcej…)